31.10.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Kristenlivet
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Er en tro uden gerninger død?

Jeg er intereseret i at få jeres udlægning af Jakobsbrevet kap. 2 vers 26.

Svar:

Spørgsmålet om forholdet mellem tro og gerninger, som det er formuleret i Jakobsbrevet kap. 2 vers 26, kan godt få en og anden, der oplært i god luthersk kristendom, til at standse op og forundres. Jakob siger nemlig: "For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt." Hvordan stemmer det nu overens med den lutherske kristendom og med Paulus, som understreger, at netop troen alene og ikke gerningerne fører til frelse? Har Bibelen ikke her et troværdighedsproblem? Ved den slags spørgsmål er det vigtigt at få sammenhængen med, for ellers gør vi bibelstederne og forfatterne uret. Derfor: Læs hele Jakobsbrevet i sin sammenhæng en gang ved lejlighed. Det giver et større indblik i brevets tankegang.

Etisk vejledning og formaning til troende

Jakobsbrevet må forstås som en etisk vejledning til den kristne menighed. Jakob bruger ikke brevpapiret på at gennemgå Jesu frelsesværk. Mit bud er, at det er fordi hans læsere allerede kender det og på det pågældende tidspunkt mere har brug for en kraftig formaning. For Jakob har der været særlig grund til at formane og advare mod en for lemfældig omgang med troen. Troen og gerningerne kan ikke adskilles. Gerningerne må svare til troen og må være synlige i verden. Der må være sammenhæng i tingene. Et legeme uden åndedræt er et dødt legeme. En troendes liv, som ikke er i samsvar med Guds ord, er et dødt liv. Jakobsbrevet gør klart, at den, som tror, også har et ansvar. Et ansvar for næstens liv.

Nødvendig spænding mellem tro og gerninger

Paulus tale om at vi frelses af tro alene for Kristi skyld og Jakobs tale om at tro uden gerninger er død, er med til at fastholde den nødvendige spænding mellem tro og gerninger. Uden Paulus bliver vi farisæere, uden Jakob bliver vi fjendske egoister. Begge dele er evigt aktuelle grøfter at falde i for den kristne. Måske kan man sammenfatte Paulus og Jakob ved at sige: Alt hvad jeg har, har jeg fået for intet. Derfor giver jeg Gud alt.


Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Lagt på nettet 31.10.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også