01.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs

Hvad er forskellen mellem jødedom og kristendom?

Hvad er de etiske forskelle mellem jødedommen og kristendommen? 

Svar:

Der er en vanskelighed ved at svare på et sådant spørgsmål.

For det første kan svaret let blive en fremstilling af egne holdninger som noget positivt og "modpartens" som noget negativt. Så enkel er virkeligheden ikke, og ingen kan være tjent med et sådant svar.

For det andet er hverken jødedommen eller kristendommen entydige størrelser. Der findes i dag, mange forskellige retninger indenfor såvel jødedom som kristendom. Disse retninger kommer ikke altid frem til det samme svar på alle etiske spørgsmål. Det betyder dog ikke, at det er umuligt at sige noget om, hvad der er kristendom, og hvad der er jødedom. Begge parter har nemlig et værdigrundlag.

Når vi ser på jødedommens og kristendommens værdigrundlag, er forholdet mellem jødedommen og kristendommen specielt, fordi vi stort set har samme grundudgangspunkt, nemlig Guds åbenbaring. Når jeg må sige stort set, skyldes det, at jødedommen forholder sig til Guds åbenbaring gennem Moses og Profeterne (det vi kalder GT), hvor vi som kristne også forholder os til Guds åbenbaring gennem hans egen søn, sådan som vi finder den i NT.

Dernæst vil jeg gøre dig opmærksom på, at den første kristne kirke var en jødisk retning, som blev kaldt "Nazaræerens parti" (Apostlenes gerninger 24,5). Jesus selv var jøde, han levede som jøde og blev af mange i sin samtid opfattet som rabbi. d.v.s. lærer og underviser i jødisk tro. På et tidspunkt bliver han spurgt om det vigtigste bud i Mosebøgerne, og han svarer: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. (Matthæusevangeliet 22,37-40).

Jeg tvivler på, at nogen jøde i dag vil sige at dette er et forkert eller dårligt svar. Det er også et kristent svar, fordi det er Jesus der siger det. Endelig er der jøder, der tror at Jesus er den Moses og profeterne talte om, og som samtidig (eller derfor) fastholder at denne tro er jødisk (men ikke forskellig fra den tro ikke-jøder har på Jesus).

Når dette er sagt, kan vi måske i dag alligevel tale om en "officiel" jødedom, som ikke anerkender Jesus som Messias / Kristus. Det er den store forskel mellem jødedom og kristendom.

 

Svarpanelet på jesusnet.dk


Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også