01.09.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Gud, Bibelen, Kristenlivet, Troen, Fokus Fokus
Robert Bladt

Skrevet af:
Robert Bladt

Hvordan kan jeg vide, at Bibelen er Guds ord?

Hvordan kan jeg vide, at Bibelen er Guds ord?

Svar:

Det kan du heller ikke vide, det må du tro. Det er Bibelens forfattere, der påstår, at det, de skriver og siger, har de fået fra Gud. En sådan påstand kan ingen bevise. Man må vælge, om man vil tro dem på deres ord, eller man vil lade være.

Nogle af de skriftsteder der påstår at Bibelen er Guds ord er f.eks: Galaterbrevet kapitel 1 vers 8; Efeserbrevet kaptiel 2 vers 20; 2. Timotheus brev kapitel 3 vers 14-17; Hebræerbrevet kapitel 1 vers 1f og 2. Petersbrev kapitel 1 vars 20f. Der er mange flere skriftsteder som viser, at det var den måde Jesus og apostlene tænkte om Det Gamle Testamente og deres egen forkyndelse.

Men selvom du er nødt til tro det, vil jeg alligevel gerne give dig et slags bevis på, at det er sandt, når apostlene påstod, at deres og profeternes forkyndelse (det er det, vi finder i Bibelen) var Guds ord. Jeg tænker på et erfaringsbevis. Jeg har nemlig taget Paulus og Jesus og de andre apostle på ordet og har bevæget mig ind i deres verden. Og det jeg har erfaret, er, at Bibelens ord afslører mig som et syndigt menneske, der har brug for hjælp, hvis jeg ikke skal gå fortabt. Samtidig afslører Bibelen Gud som en nådig far, der er parat til at løbe sin fortabte søn i møde for at bringe ham frelst ud af ilden og med på Den nye Jord. Mon Bibelen kunne gøre dette, hvis den ikke var Guds ord?

Alternativet er, at du selv må skønne, hvad der er Guds ord. Måske er du et skarpt tænkende matematisk geni. Måske er du udholdende i meditation. Måske er du synsk. Uanset hvad, så kommer du til kort i forhold til Guds tanker. Hvis du selv skal kæmpe dig frem til indsigt i Guds tanker, så er du virkelig på den. Du er 100% afhænig af, at Gud serverer sine tanker for dig. Det gør han, når Helligånden åbner Bibelen for dig. Prøv det (igen)!


Robert Bladt

Skrevet af:
Robert Bladt

Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også