26.09.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Bibelen, Kristenlivet, bud-udv
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Skal man følge de 10 bud, for at komme i himlen?

Skal man følge de 10 bud, for at komme i himlen?

Svar:

Dit spørgsmål kan forstå i to retninger. Derfor må jeg svare på begge muligheder:

Hvis du med dit spørgsmål mener, om man skal overholde de ti bud således, at man i kraft af dem er fuldkommen, altså overholde dem uden nogen sinde at synde, og på den måde komme i himlen, så er svaret nej. Jesus indbyder netop mennesker, som er kommet til kort over for Guds sande og retfærdige bud. Hvis kun de, som overholder de ti bud, skulle komme i himlen, så var det kun Jesus selv, der kom i himlen. men nu indbyder Jesus syndere til at få himlen (Himmeriget) som en gave og til derefter at lære og inspireres af ham til at leve efter Guds vilje.

Men hvis du med dit spørgsmål mener, om de ti bud er Guds vilje for kristne mennesker i dag, så er svaret stort set ja. Jesu etik eller moralske vejledning er i hovedsagen bygget på de ti bud. Disse bud gentages da også flere gange i Ny Testamente, f eks. i Matt 4 og 5 og i Rom 13, 8-10.

Når jeg siger stort set, skyldes det, at budet om at holde hviledagen hellig er ikke indskærpet i Ny Testamente således, at det absolut skal være den syvende dag (lørdagen), som skal være hviledag. Det ser vi klart hos Paulus i Rom 14,5 og Kol 2,16. Ligeldes ser vi i Apg 20,7, at de kristne i Troas holdt nadver om søndagen.

Det blivende i hviledagsbudet er derfor dels den gave, at menneske har lov til at holde fri - og jeg tror at syvdagesrytmen er skabt og forordnet af Gud og er sund at overholde, selv om jeg ikke tror, at den er et krav, som vi skal overholde - og dels den uddybelse, at hvilen ikke kun er vores hvile fra arbejdet, men også vores hvile hos Jesus (Matt 11,28).

Således fostået vil jeg sige, at vi som kristne mennesker, Jesu disciple, skal holde de ti bud, ikke for at opnå adgang til Himmeriget, men fordi vi har opnået Himmeriget. De ti bud skildrer den levevis, som svarer til ånden i Himmerig. Så når vi har fået Himmerig, så skal vi også leve i overensstemmelse med Himmerig.

Udtrykket "at komme i himlen" står ikke i Bibelen, men derimod taler Jesus om at gå ind i Himmeriget (som han siger i Mattæus-evangeliet) eller i Guds rige (som han siger i de andre evangelier). Himmeriget kan egentlig oversættes med Himlenes rige, og Himlene er en jødisk omskrivning for Gud, så dybest set siger de to udtryk det samme.

Dette rige har to afdelinger. Den ene findes usynligt i denne verden. Det er Guds nåde, tilgivelse, beskyttelse og yndest, som man får ved at tro på Jesus.

Den anden er synlig i den kommende verden. Det er paradiset, som man også får ved at tro på Jesus.

Det er grunden til, at jeg taler om, at vi kan få Himmeriget nu. Når vi tror på Jesus, får vi nåde nu og paradis siden.

Jeg vil nu give dig en liste over de ti bud, og hvor de er kommenteret i Ny Testamente:

  • Du må ikke have andre guder, Matt 4,10


  • Du må ikke lave dig noget gudebillede, ApG 14,11-18; 17,26. 29


  • Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, Matt 5,33-37


  • Husk hviledagen og hold den hellig, Matt 11,28; Mark 2,27; ApG 20,7; Rom 14,5; Kol 2,16.


  • Ær din far og din mor, Matt 15,1-9


  • Du må ikke begå drab, Matt 5, 21-26; Rom 13,9; Ef 4,26; Jak 1,19-20


  • Du må ikke bryde et ægteskab, Matt 5,27-32; Rom 13,9


  • Du må ikke stjæle, Ef 4,28; Rom 13,9


  • Du må ikke lyve, Ef 4,25


  • Du må ikke begære, Rom 13,9

Der kan nok være andre henvisninger også, men her har du nogle vigtige.

Jeg har her skrevet budene op i en anden rækkefølge end den, Luther brugte i den lille Katekismus. Det har jeg gjort for nemheds skyld.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 26.09.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også