04.07.2006 12:00 Age: 18 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Skal lignelser aldrig tolkes allegorisk?

Jeg har læst, hvad der stod skrevet om lignelser i ”Hvordan skal vi forstå Jesu lignelser?”, men jeg har stadig ikke helt forstået det. Når man tolker en lignelse, skal man så holde sig for øje, at der er en eller måske to allegoriske pointer og undlade at forklare de små detaljer allegorisk? For eksempel lignelsen om de onde vinbønder i Matthæusevangeliet 21,23-41. Jeg tolker den sådan, at vingården er Israel og forpagteren er Gud, og de folk forpagteren sender ud, er profeterne og tilsidst hans søn er Jesus. Afstraffelsen af vingårdsbønderne symboliserer straffen af jøderne, og Jesus fortæller netop denne lignelse for at retfærdiggøre forkyndelsen af evangeliet til ikke-jøder. Er denne fortolkning med mange allegoriske træk forkert?

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Du har ret i, at der er lignelser, der næsten ligner billedtaler, og hvor det vil være forkert kun at fremhæve en enkelt pointe. Du nævner selv lignelsen om de onde vinbønder; og i den svarartikel, du henviser til, skriver jeg da også: "Lignelserne, som vi kender dem i fx Mattæusevangeliet kap. 13, har oftest kun én pointe"

Du har altså ganske ret i, at der i lignelsen om de onde vinbønder er alle de detaljer, og at de alle har betydning. Faktisk er det sådan, at da man første gang videnskabeligt begyndte at undersøge forskellen på Jesu lignelser og billedtaler, så blev man så begejstrede for denne nye skelnen, at man overdrev den og ligefrem påstod, at der altid i alle lignelser kun var én pointe! Men det holder ikke. Derfor skriver jeg "oftest". Og jeg fortsætter i svarartiklen: "Der er enkelte lignelser, der har mere end én pointe: lignelsen om de flere slags sædejord, hvor Jesus selv remser flere pointer op; lignelsen om den fortabte søn, der både handler om Guds ufattelige nåde, om omvendelsens væsen, om formaningen til at glæde sig med Gud over den omvendte synder og så videre. De er så detajlerede, så de næsten ligner billedtaler; men strengt taget er de stadig kun lignelser (rent teknisk siger man, at der i lignelsen stadig er et skarpt skel mellem deres "billedplan" og deres "realplan"; i billedtalen er der ikke noget skel mellem billedplan og realplan, ordene anvendes simpelt hen overført i en åndelig, billedlig betydning)."

Den afgørende forskel er derfor egentlig ikke, om der er et eller flere billedpunkter. Den afgørende forskel er, om der både er et billedplan (hvor billedet så at sige har sit eget liv) og et realplan (den åndelige betydning), eller der kun er ét plan, hvor ordene blot anvendes metaforisk og åndeligt.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 04.07.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også