12.05.2004 12:00 Age: 20 yrs

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Passer istiderne ind i en bibelsk tolkning af historien?

Hvordan kan I kristne få flere istider presset ind i historien, hvis I antager at jorden blev skabt af Gud for kun 6-7000 år siden? Jeg ved at syndfloden giver svar på mange ting når vi taler geologi og evolution. Kan syndflodens også her give et svar?

Svar:

Når du spørger, hvordan "I kristne" kan få istider og en ung Jord (6-7000 år) til at hænge sammen, så må jeg først sige, at der blandt kristne er nogle, der mener at Jorden er ung, og andre mener at Jorden er langt ældre. For dem der tilslutter sig den gængse opfattelse af, at Jorden er meget gammel , er det ikke noget problem med flere istider i historein.

Men hvis nu Jorden er langt yngre, sådan som Bibelen umiddelbart giver en et indtryk af, hvad så med istiderne?

Jeg skal forsøge at give lidt svar på dette, men jeg må først sige, at selv om jeg er naturvidenskabsmand, så er dette ikke et spørgsmål jeg har beskæftiget mig med fagligt. Desuden er jeg biolog og ikke geolog - så det er egentlig ikke mit fagområde. Så det nedenstående må du blot opfatte som nogle mulige tanker om emnet - der findes utvivlsomt en del andre opfattelser af sagen.

For det første: Syndfloden er historisk

Der er enorme fossile fund, som passer godt med en enorm oversvømmelse. Yderligere findes der beretninger om en oversvømmelse, hvor bare en menneskefamilie overlevede ombord på et skib - ikke bare i Bibelen, men fra omkring 200 folk og stammer over hele Jorden. Der kan altså ikke næres nogen tvivl om, at der har været en enorm oversvømmelse.

Syndflod eller istid?

Dette, at der har været en oversvømmelse, kan måske forklare en del af de geologiske observationer, man ellers ofte forklarer med istider. Jeg ved det ikke præcis. Der er forskelle på aflejringer i/af vand, og så af is. Der har været en periode, hvor man ønskede at finde andre forklaringer på geologiske observationer end netop en syndflod - da man syntes det lugtede for religiøst og bibelsk.

Syndflod og istid!

Der er fund, som forklares bedst med istid. Bl.a. findes der huler i canadiske leraflejringer, hvorfra der stadig løber smeltevand fra gammel is. Dette på trods af, at den omkringliggende jord er 5 grader varm! (Dette tyder på, at isen har været ekstrem kold, og at det ikke er så længe siden der var istid) Det skønnes, at der må have ligget enorme mængder meget kold is begravet her efter en istid.

Men der er også vanskeligheder med at forklare istiderne. Er de kommet ved en gradvis klimaændring, eller pga. katastrofer? Langsomme klimaændringer vil naturligvis kræve, at istiderne kommer og går meget langsomt - en katastrofe kan derimod frembringe en istid hurtigt.

De formodentlig millionvis af nedfrosne mammutter, der findes i Sibirien, kan i hvert fald kun forklares med en meget hurtig begravelse og nedfrysning. Der findes en teori om, at Jorden har indfanget en enorm ismængde fra en forbipasserende planet eller planetens måne. Det lyder temmeligt vildt - men det er en rimelig ide, da det forklarer, hvor de ekstreme vand- og kuldemængder kunne komme fra. (Der er omkring 0 Kelvin, dvs. -273 grader Celsius i rummet). Det er nemlig kendt, at havet har ligget meget lavere før i tiden, faktisk omkring 130 meter. Der er altså kommet betydelig mængder vand til.

En uniform isdannelse, som den nuværende på polerne, kan heller ikke forklare, hvordan isen her strækker sig ned i store havdybder. Is kan ikke dannes langsomt og gradvist, og samtidig nå dybt ned i havet. Der er altså noget der taler for, at istiderne skal forstås på baggrund af katastrofer og ikke som en gradvis proces. Jeg formoder, at dette vil påvirke de tider, man når frem til ang. istiderne i forhold til alm. konsensus omkring istiderne som opstået pga. langsomme klimaændringer.

Jordens alder

Jeg må dog sige, at jeg finder det højest tvivlsomt, at der indenfor de sidste 6-7000 år har været flere istider, specielt fordi der, så vidt jeg da ved, ikke findes menneskelige overleveringer om sådanne istider.

Som du nok fornemmer, så kan jeg ikke give dig et klart svar. Jeg kan anbefale dig at søge på nettet, og der findes også en interessant bog på dansk omkring disse ting: ”Syndfloden”, udgivet af Ordet og Israel.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 12.05.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også