13.09.2004 12:00 Age: 20 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Noas Ark - sagn eller virkelighed?

Jeg har lige fundet ud af idag, i historietimen, at historien om Noahs ark er stjålet fra en mand, der lang til før vores tidsregning, havde skrevet nøjagtig den samme historie. Min professor siger at sådan nogle historier blev skrevet fordi man som oldtidsmenneske ikke kendte grundene til oversvømmelserne. Man sagde at det var gudernes straf. Min lærer siger også at historien om de tre vise mænd er "stjålet" fra et eller andet dokument fra før af, ergo er Bibelen ikke troværdig. Hvad synes I? Kan I fortælle mig at disse ting ikke gøre Bibelen troværdig..? Siden vores historietime har alle i klassen mere eller mindre begyndt med at tvivle på Gud.

Svar:

Det lyder mystisk, at jeres lærer kan finde på at sige noget, der kan give jer det absurde indtryk, at "historien om Noahs ark er stjålet fra en mand, der lang tid før vor tidsregning havde skrevet nøjagtig den samme historie".

Flere sagn om Noas Ark

Fortællinger om syndfloden er der masser af over hele jorden, naturligt nok, eftersom Noas efterkommere bragte mindet om den uhyre katastrofe med sig overalt, hvor de drog hen. Men alle vegne er det tydeligt, at det drejer sig om mere eller mindre sagnagtige genfortællinger af det, som vi har den nøgterne, autentiske beretning om i Bibelen. Det gælder også en syndflodsfortælling fra det gamle Babylonien, som nogle har ment var ældre end den bibelske beretning, hvilket absolut ikke er tilfældet. Den forekommer i et gammelt digterværk kaldet Gilgamesh-epos´et; mon det kan være dét, du - eller din lærer - har fået galt fat på?

Litteratur om den verdensomspændende syndflod

Den verdensomspændende syndflod er et faktum, der bevidnes ikke blot i de menneskelige overleveringer, men i naturens kendsgerninger. Emnet er alt for omfattende til at gå i detaljer med her, men hvis du læser engelsk, er jeg sikker på, at du vil have både udbytte og fornøjelse af at fordybe dig i det klassiske værk på feltet, John C. Whitcomb og Henry M. Morris "The Genesis Flood. The Biblical Record and Its Scientific Implications". Den udkom første gang i 1961 (i Philadelphia, Pennsylvania) og er siden kommet i masser af nye udgaver. På dansk findes Frode Thorngreen "Syndfloden" (Ordet og Israels Forlag 1975) og min egen "Dinosaurerne og syndfloden" (Lohses Forlag 1996).

Misforståelse eller meningsløs påstand

Ikke mindre mystisk er din lærers påstand om, at "historien om de tre vise mænd er stjålet fra et eller andet dokument/sagn". Det er en meningsløs udtalelse. Hvis du kan finde ud af, hvad det skulle være for et "dokument" eller "sagn", kan jeg vel forklare, hvordan misforståelsen kan være opstået. Ellers kan jeg kun foreslå dig at læse min lille bog "Juleevangeliet - digt eller åbenbaring" (Unitas Forlag 1977). Beretningen om De Vise Mænd (ikke nødvendigvis tre!) er, ligesom syndflodsberetningen, fuldt pålidelig virkelighedsskildring.

Bibelen har alligevel ret

Desværre vil du, og de andre i din klasse, nok komme ud for mange angreb på Bibelens troværdighed. Det er noget, der ligger i den tid, vi lever i. Lad det aldrig forlede jer til at "tvivle på Gud", som du skriver. Stol trygt på Bibelen, også selv om I ikke lige kan gennemskue påstandene om, at noget i den skulle være forkert. Det slår aldrig fejl, at "Bibelen har alligevel ret", som titlen lød på en stor bestseller, der udkom i 1950´erne - forfatteren hed Werner Keller.

I øvrigt håber jeg, at du har kontakt med andre, der ligesom du ønsker at tro på Bibelen. Ellers kan JesusNet sikkert være dig til nytte. Der er ingen grund til, at du skal stå alene.


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 13.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også