01.11.2005 12:00 Age: 19 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Må kristne spise halal-slagtet kød?

Jeg skriver egentlig bare for at høre om kristne må spise halal-slagtet kød? Der er jo mange firmaer i dag, som halal-slagter deres kyllinger, så det er jo meget rart at vide. Jeg har prøvet at lede efter noget i Bibelen, og kan kun finde frem til flg: Apostlenes Gerninger kapitel 15 vers 28-29; For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!« Men jeg ved ikke rigtigt om dette betyder, at vi ikke må spise halal-slagtet kød?

Svar:

Allah er ikke en afgud

Det er et godt og vigtigt sted, du har fundet i Bibelen; og det handler virkelig også om det med afgudsofferkød. Blot mener jeg, at vi skal skelne mellem halal-slagtet kød og afgudsofferkød. Af to grunde: Allah er for det første ikke nogen afgud - han er et forvrænget billede af Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, ligesom fx Jehovas Vidners billede af Gud er et vrangbillede af Jesu Kristi far. Derfor plejede vi i kirkebønnen i gamle dage at bede for evangeliets forkyndelse for "jøder, muhammedanere og hedninger" - fordi vi ikke regnede muslimer for hedninger. Det betyder ikke, at Islam er en sand religion; for den regner ikke Jesus for Guds søn, og den tror ikke på frelse af nåde. Men på den anden side dyrker den ikke afguder. For det andet er halal-slagtet kød egentlig ikke ofret til Gud; det er blot slagtet efter bestemte forskrifter og i Allahs navn.

Undgå unødvendig anstød

Men det er i virkeligheden ikke den vigtigste tekst i Ny Testamente, når vi taler om halal-slagtet kød. For den bestemmelse, der er tale om i Apostlenes Gerninger kapitel 15 gælder kristne, der har evangelisation over for jøder som central opgave . Se begrundelsen i v. 21: "For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat" - det er altså ikke i sig selv forkert; man skal bare lade være med det af hensyn til jøderne, for at de ikke skal tage unødvendigt anstød.

Intet ondt i halal-slagtet kød

Den vigtigste tekst er 1. Korintherbrev kapitel 8:

"Hvad angår det at spise kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden — der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham. Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogle, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald."

Så det er faktisk helt i orden at spise afgudsofferkød (og des mere, når der i tilfældet halal-slagtet kød ikke er tale om afgudsofferkød, men blot kød slagtet i Allahs navn). Der er ikke onde ånder i bøffen! Det er kun, hvis man helt reelt mener, at det skaber vanskeligheder for svage samvittigheder, at vi skal lade være.

I dag vil det faktisk sommetider få den stik modsatte konsekvens: Vi skal ikke såre andres samvittighed; men det ville i dagens Danmark snarere sige, at vi skal lade være med fx at spise svinekød, hvis det helt reelt ødelægger vores muligheder for at evangelisere blandt muslimer i Danmark!


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 01.11.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også