27.01.2010 12:00 Age: 14 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Kan vi befale over sygdom?

Vi lærer i bibelen, at de onde ånder skal forsvinde i Jesu navn. Så ånder skal vi vel altid befale at forsvinde i Jesu navn. Men hvad med sygdomme generelt? Her kan vi jo egentlig ikke kan vide om der ligger noget dæmonisk bag. Skal vi også befale sygdommene at forsvinde, eller skal vi blot bede en stille bøn om at Gud vil fjerne det? Eller måske begge dele?

Svar:

I Bibelen møder vi forskellige lidelser:

- besættelse af dæmoner (der nogle gange viser sig som noget, der ligner sygdomme)

- sygdomme (der intet har med dæmoner at gøre).

I begge tilfælde må vi bede om Guds hjælp til de mennesker, der er ramt. Spørgsmålet er så hvordan vi skal gøre dette.

Ser vi i Bibelen, så kan man direkte befale dæmoner at forsvinde fra mennesker. Vi ser også, at man direkte kan befale syge at begynde at være raske – fx den lamme, der får besked på at rejse sig og tage sin båre og gå! Ja, selv en død kan befales at rejse sig og komme ud af graven!

Samtidig møder vi i Bibelen mange tilfælde, hvor vi ikke hører om befalinger.

Det ser ud til, at befalinger mest bruges til dæmonuddrivelser og kun i mindre grad ved helbredelser.

Det her kunne der skrives mange detaljer om, men jeg skal prøve at forenkle det til nogle praktiske råd:

Dæmonuddrivelse:

Under normale omstændigheder bør dette kun foretages af erfarne kristne med nådegaver til det. Sådanne kristne vil kunne skelne mellem fx psykisk sygdom og dæmonbesættelse. Ved en uddrivelse vil det være normalt at tale direkte til dæmonen (dæmonerne) og i Jesu navn befale dem at forsvinde.

Helbredelse:

Alle kristne kan bede for syge. Nogle har særlig nådegave til det. For alle gælder det, at mens vi i Bibelen ser, at Gud altid vil drive dæmoner ud, så ser vi også, at han ikke altid vil helbrede her og nu. Derfor kan vi ikke automatisk befale/tilsige alle syge at blive raske! Vi må bede Gud om det og så overlade det til hans vilje!

I enkelte tilfælde kan en forbeder (oftest én med nådegaver til at helbrede) få en vished fra Gud om helbredelse, så forbederen direkte tør tilsige den syge: ”Nu bliver du rask!”. Men dette bør man kun gøre, hvis Gud har givet én visheden. Det giver nogle forfærdelige problemer, hvis man i Guds navn tilsiger en syg at være helbredt og vedkommende så fortsat er syg!

Så jeg vil varmt anbefale, at man alene beder for vedkommende uden befalinger eller tilsigelser. Guds kærlige Ånd virker helt uden den slags .

Mvh


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 27.01.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også