11.03.2005 12:00 Age: 19 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Kan katolikker modtage nadver i Folkekirken?

Kan katolikker få nadver i folkekirken? Jeg har læst en del af Martin Luther, specielt hans skrifter om dåb og nadver, samt den store katekismus. Ifølge Luthersk forståelse kan man gå til alters når man er døbt (da det er det sidste sakramente inden det ypperste af dem alle: Den Hellige Nadver, hvilket svare til Firmelsen i den Katolske kirke.)....Men hvordan er det med andre kristne? Kan katolikker gå til alters i folkekirken? Katolikker tror også ligesom Luther på at Jesus virkelig er til stede i kød og blod, så det burde vel være ok. Kirkesamfund der ikke tror på realpræsens i en eller anden form vil jeg i Luthersk ånd afskrive fra at deltage (da de pådrager sig en større synd ved at modtage nadveren uden tro på realpræsens).

Svar:

Faktisk er det kun folkekirkens medlemmer, der direkte har ret til at blive taget til alters i folkekirken. Men en præst er frit stillet til at lade andre deltage, fx katolikker.

Ifølge Danske Lov (1683) skulle præsten føre opsyn med, at kættere og personer, der levede i åbenlyse laster, ikke tog del i nadveren. Denne skik gik efterhånden af brug, og allerede i en skrivelse af 1808 blev det tilladt lutherske præster at tage bl.a. katolikker til alters – altså i sygdomstilfælde! I andre tilfælde skulle man stadig spørge ministeriet; og i dag kan man i tvivlstilfælde spørge biskoppen.

Men i 1956 blev der almindelig adgang for folk fra den engelske og skotske kirke at deltage i nadveren her, hvis præsten var villig dertil. Og hvad katolikker angår, er det stadig op til den enkelte præsts afgørelse.

Problemet er altså snarere den anden vej rundt: Det er nemlig sandt, som du skriver, at både katolikker og lutheranere mener, at Jesus virkelig er legemligt (og ikke kun symbolsk eller åndeligt) tilstede i nadveren, og at man faktisk spiser hans herliggjorte legeme og blod. På det punkt er den eneste forskel, at vi også mener, at det lige så bogstaveligt samtidig er brød og vin.

Men det er den katolske nadvergæst, der har et problem, for den katolske kirke mener, at vores nadver ikke er en ret nadver, fordi den ikke forvaltes af en retteligt indviet præst. Det vil der så i praksis være mange katolikker, der ikke tager så tungt, fordi de ikke er særlig bevidste om den slags; men i princippet er det ikke os, men dem, der har et problem med nadveren i folkekirken.


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 11.03.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også