26.08.2004 12:00 Age: 20 yrs
Forfatterprofil

Kan jeg tro på engle?

Mange af de egenskaber englene har strider helt klart imod videnskaben. Hvad skal jeg gøre når videnskaben siger det ene og bibelen det andet?

Svar:

Man kan ikke give noget standardsvar på, hvordan vi skal reagere, når Bibelen siger ét og videnskaben noget andet. Når det gælder skabelsen og det skabte, vil jeg holde mig til det, som står skrevet i Hebræerbrevet kapitel 11 vers 3 ”I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt.”

Vi glemmer desværre ofte, at Gud også opretholder det skabte – det er derfor det regner og det er derfor solen skinner!.

At Gud opretholder det skabte, betyder at han bærer det skabte med sit mægtige ord. I Hebræerbrevet kapitel 1 vers 3 står der om Guds søn. ” Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord.”

Derfor kan vi sige, at som alt er blevet til ved Guds ord, således opretholdes det også ved Guds ord – det er blevet kaldt ”fortsat skabelse” og det strider mod de videnskabelige teorier, men ikke mod den virkelighed, vi ser med vore øjne!

Om englene er impliceret i denne fortsatte skabelse eller opretholdelse af det skabte er sandsynligt, men husk, at alt det der sker, finder sted under de vilkår som er givet og som er opstået som følge af menneskets fald i synd! .

Det er klart at videnskaben ikke accepterer, at englene er Guds sendebud og derfor heller ikke, at englene er Guds tjenere udsendt for deres skyld, som skal arve frelse (Hebræerbrevet kapitel 1 vers 14) I salme 34 vers 8 står der ”Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem.” Det må vi glæde os over og takke Gud for!


Forfatterprofil

Lagt på nettet 26.08.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også