09.11.2005 12:00 Age: 19 yrs
Forfatterprofil

Hvornår ødelagde Kong Nebukadnesar Jerusalem?

Ved man hvilket år Nebukanezer ødelagde Jerusalem? og kan det ses i bibelen? Jeg henviser til 2.kongebog kap. 25. Kan det være rigtigt at årstallet var 607 før Kristus? Det har jeg fået oplyst af en veninde, men vil gerne vide hvor og om det står i bibelen.

Svar:

Om Nebukadnesar og Jerusalems ødelæggelse

Årstallene som sådan findes ikke i Bibelen. Men her nedenfor gi'r jeg dig et overblik over de begivenheder, som fortæller om Nebukadnesar og Jerusalems ødelægelse. Vi regner med, at de nævnte årstal er meget tæt på at være korrekte, fordi man har sammenlignet den bibelske kronologi (f. eks. kongernes regeringstid) med en række tidstavler fra Mellemøsten, og det er derfor vi regner med en nøjagtighed på et år i kongetiden – undtagen med hensyn til kong Saul.

År 607 før Kristus bortførte kong Nebukadnesar kong Jojakim af Juda og nogle andre fornemme til Babylon – en af dem var den unge mand, vi kender som profeten Daniel, men Jerusalem blev ikke ødelagt på det tidspunkt. (Læs 2. Kongebog kapitel 23,36-24,7 og Daniels bog 1)

I 597 f. Kr. førtes kong Jojakin til Babylon sammen med andre kendte folk – en af dem var profeten Ezekiel ( Læs Ezekiels bog kapitel 1,1-3) men Jerusalem blev ikke ødelagt. Jojakin var kun konge i tre måneder.

I 586 (eller 587) f. Kr. gjorde konge Sidkija af Juda oprør mod kong Nebukadnesar af Babylon. (se 2. Kongebog kapitel 25). Jerusalems tempel blev afbrændt, Jerusalems mure og byen blev ødelagt. Kong Sidkija fik øjnene stukket ud efter babylonerne havde dræbt hans sønner. Selv blev han ført til Babylon i lænker – mange af Juda riges indbyggere blev dræbt eller ført i eksil i Babylon. Landflygtigheden varede indtil perserne overtog det babyloniske rige i 538 f. Kr. Da udstedte perserkongen Kyros befaling om at ca. 50.000 af de bortførte kunne vende hjem for at genopbygge Jerusalems tempel. (Se f. eks. profeten Hagajs bog)


Forfatterprofil

Lagt på nettet 09.11.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også