20.12.2006 12:00 Age: 17 yrs
Forfatterprofil

Hvorfor velsignes hele skaberværket ikke?

Der er noget, jeg undrer mig over, når jeg læser skabelsesberetningen i Første Mosebog 1. Hvordan kan det være, at Gud velsigner havets væsner, jordens fugle og mennesket – men ikke alle slags levende væsner på jorden, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr? Skal vi lægge nogen særlig betydning i dette?

Svar:

Kære spørger

Jeg tror ikke, vi kan give et helt klart svar på dit spørgsmål.

For det første har vi langtfra fået alle detaljer at vide om for eksempel skabelsen og velsignelsen af det skabte. Der er noget, Gud holder for sig selv af grunde, kun han kender. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, at Gud den femte dag velsigner det skabte og tilsyneladende ikke gør det den sjette dag ved de andre dyr, han da skabte. Men vi har ikke fået at vide hvorfor og hvorfor ikke!

Jeg tror, for det andet, at guddommelighedens mærke på skaberværket på en særlig måde viser sig i skabelsesberetningen i den kendsgerning, at alt er skabt ved Guds ord, og derfor må siges at være velsignet af Gud, selv om det ikke er direkte nævnt.

Det tredie jeg vil pege på er, at velsignelse er et meget bredt begreb i Bibelen og omfatter alt det skabtes liv. Det faktum, at Gud velsigner har at gøre med det, Paulus skriver om i Romerbrevet 11,36: "Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen."

Husk i øvrigt på, at velsignelsen fra Gud kommer til os gennem Ordet, det vil sige Bibelen, når det vidner om skabelsens under og ligeledes om frelsens under - men velsignelsen kommer også til os, når vi hører om ham, de hyldede i Jerusalem ved at råbe "Velsignet være han, som kommer i Herrens navn!"


Forfatterprofil

Lagt på nettet 20.12.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også