14.02.2013 12:00 Age: 9 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvorfor ung vin på nye sække?

"Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!" (Markusevangeliet 2,21-22) Hvad betyder det?

Svar:

Den billedlige baggrund for lignelsen er angiveligt den helt bogstavelige, at nyt stof vil få det gamle stof til at revne, når det nye stof begynder at skrumpe. På samme måde har gamle, det vil sige brugte, vinsække ikke kunnet bruges til ny vin. De gamle vinsække er dels blevet for skrøbelige af at vin har fermenteret i dem. De er blevet udspilet til grænsen af deres bæreevne og derfor var kunne de ikke holde til at blive fyldt med ung, ufermenteret vin, der ville udvide sækkene yderligere.

Selve fortolkningen af lignelsen har formentlig direkte relation til de forudgående vers, hvor vi hører nogle kritisere Jesus for, at hans disciple ikke overholder fasten på samme måde, som Johannes' og farisæernes disciple.

Det ligger lige for, at antage at betydningen simpelthen er den, at Jesus kommer med noget afgørende nyt. Derfor passer de gamle former (fx faste) ikke. Hvis Jesus pålagde sine disciple at følge alle jødedommens - eller rettere, farisæernes - gamle regler, så ville hans budskab falde til jorden. Den nye vin, som Jesus billedlig talt kommer med, skal i nye sække: Jesu nye budskab sprænger den gamle jødedoms rammer og kræver nye former.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 14.02.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også