19.04.2012 12:00 Age: 12 yrs
Category: rel-Jul

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvorfor kaldes Jesu mor jomfru?

Hvorfor omtaler kirken altid Maria, Jesu moder, som jomfru og Jesus som hendes enbårne Søn, når der udrykkeligt i Ny Testamente står at Jesus var hendes førstefødte? Hun fik altså flere børn og hans rigtige brødre og søstre omtales også. Ligesom Josef var hendes ægtefælle.

Svar:

I den kristne kirkes fælles Apostolske Trosbekendelse bekender vi, at vor Herre Jesus er Guds enbårne søn, vor Herre. Han er Guds enbårne søn, fordi kun han er af samme væsen som faderen, og har været til fra evighed af. Vi andre må have lov at kalde os Guds børn ved dåben og troen, men vi bliver ikke derved Guds søn på linje med Jesus. Derfor er han Guds enbårne søn.

I Ny Testamente er der omtalt en række søskende, som Jesus havde. Alt tyder på, at det var Marias og Josefs biologiske børn og dermed Jesu søskende – eller rettere halvsøskende, da Jesus jo er født af Maria, mens hun endnu var jomfru.

I den tidlige katolske kirke kom man ind på den tanke, at Maria altid blev ved med at være jomfru, og det har man så ment siden. Så må man dog bortforklare den naturlige forståelse af visse tekster i Ny Testamente, fx ved at påstå at Jesu søskende ikke var rigtige søskende, men kun ”slægtninge” eller at de kun var Josefs børn, ikke Marias. Men dette er der ikke noget i teksten, der tyder på.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 19.04.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også