17.03.2019 14:44 Age: 5 yrs
Category: jn-svar

Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Hvorfor fortalte Jesus ikke altid, hvem han er?

”Både Matthæus og Lukas fortæller på hver sin måde, at Jesus blev født i landsbyen Betlehem i Judæa, men at Maria og Josef efterfølgende bosatte sig i Nazaret i Galilæa
Matthæus knytter desuden Jesus' fødsel sammen med profetien i Mikas Bog kapitel 5, der tolkes som en profeti om den ventede Messias, der skal være af kong Davids slægt.
I Johannesevangeliet kapitel 7 fortælles om fejringen af løvhyttefesten i Jerusalem, hvor Jesus er til stede. Og diskussionen om, hvem Jesus er, handler også om hans oprindelse. Man afviser, at Jesus kan være den ventede Messias, fordi man ved, han er fra Galilæa. Hvorfor hjælper Jesus ikke disse mennesker til forståelsen af, hvem han er, ved at fortælle dem, at han rent faktisk er født i Betlehem – og at han via Josefs slægtsregister er af Davids slægt?”

Svar:

Dit spørgsmål er uhyre interessant og rammer helt ind i kernen af ikke bare Johannesevangeliet, men alle evangelier. Det handler om spørgsmålet om, hvem Jesus i det hele taget var og er.

Du har ret i, at Jesus let kunne have forklaret tingene, da folkeskaren var i diskussion om hans identitet. Han kunne have fortalt, hvor han kom fra, hvem han var og hvad han skulle. Det var han åbenbart ikke interesseret i, eller som han siger flere gange: Timen er endnu ikke kommet.

Der er flere situationer i evangelierne, hvor noget lignende skete. Ved én anledning krævede farisæerne et tegn af ham, men han afviste at give noget tegn. Han helbredte folk og uddrev dæmoner, som bekendte ham som Guds Søn eller Guds hellige – men Jesus bød dem at tie stille med det. Selv da Peter bekendte Jesus som Kristus (på hebraisk: Messias), fik han mundkurv på. Teologer har brugt betegnelsen ”Messias-hemmeligheden” om dette træk i evangelierne.

Jesu skjulte sin identitet, fordi der florerede så mange falske forestillinger om en Messias, der skulle befri Israel fra romerne og skabe et jordisk fredsrige. Jesus' dagsorden var en hel anden, og derfor sagde han først til slut: Timen er kommet; nu overgives Menneskesønnen i syndernes hænder (Mark 14,41). Da han kort tid efter stod bundet foran ypperstepræsten og Pilatus, proklamerede han sin identitet, for at det skulle blive tydeligt for enhver, at hans Messias-gerning skulle være at dø for syndere.

Det var (og er!) ikke så afgørende for Jesus, at farisæerne (og vi) fik svar på alle de små spørgsmål om ham, men at vi åbnes for den store sandhed om ham som den lidende Messias, der dør for vores synder.


Skrevet af:
Steen Frøjk Søvndal

Lagt på nettet 17.03.2019

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også