01.12.2005 12:00 Age: 17 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvorfor er alle kristne ikke i samme kirke?

Jeg er opvokset i Indre Mission, men de seneste år har jeg spekuleret meget over den "splittelse", jeg oplever blandt kristne. Hvori består den egentlig forskel mellem IM og LM f.eks. Som kristne mennesker, hvorfor vælger man da ikke sammen at være en stor flok, i stedet for at være mange små. Er det okay at der er lidt for enhver smag, i og med at der er forskellige retninger, eller burde man ifølge bibelen samles i én forening med samme navn.

Svar:

Broget - ikke splittelse og strid

Jeg forstår godt din undren. Rigtig godt, endda. For indimellem kan man godt føle, at det er lidt mærkeligt, at kirken er sådan en broget størrelse, som den er.

Overordnet vil jeg sige, at forskellige foreninger og kirkesamfund ikke skal ses som en splittelse i stridens forstand, og langt de fleste steder er det heller ikke sådan, det opleves (håber jeg). Vi er forskellige, har forskellige traditioner eller forskellige teologiske konklussioner, og respekterer hinanden for det. Men samlet set, er vi alle (på trods af forskellige kirketilhørsforhold) én kristen menighed på Jord, nemlig Guds kirke.

LM og IM

Til dit specifikke spørgsmål angående forskellen på Luthersk Missionsforening og Indre Mission vil jeg henvise til et svar, vi allerede har liggende på JesusNet. "Forskellen på IM og LM".

Som du kan se af det svar, så er der ikke så stor forskel på IM og LM, når det kommer til stykket. Men en sammenlægning af de to foreninger ligger alligevel ikke til højrebenet. Teologisk kunne vi måske finde ud af det; men rent praktisk tror jeg, at det ville koste en masse kræfter og energi at lægge de to foreninger sammen., som er meget bedre givet ud i vores respektive arbejde for Guds riges sag. Man må samtidig huske, at alle forskelle jo ikke bare forsvinde, fordi foreningerne bliver lagt sammen. Måske vil mindre væsentlige forskelle forsvinde med tiden, men der vil fortsat være forskellige tolkninger og syn.

Guds kirke er én

Er det okay med flere foreninger? Ja, det er det mest realistiske. Vi kan ikke tvinge hinanden på troens felt. Det er langt mere frugtbart at acceptere forskellighederne.

For det første, hvad foreningerne (IM og LM) angår, så er de ikke kirkesamfund. Vi hører stadig til i den samme kirke. Selv om nogle er brudt ud af folkekirken og har startet frimenigheder, så er og bliver den kristne kirke én. Guds kirke er ikke defineret af ydre rammer som fx kirkebygninger og foreningsarbejde. Og faktisk heller ikke af større teologiske forskelle, (som det er tilfældet med en række frikirker). For det andet, så er det ikke for at tilgodese forskellige "smag", at der findes flere foreninger og kirkesamfund. Det er i bund og grund, fordi vi er uenige. Og vi er enige om at være det. Vi respekterer hinandens forskellige syn. Vi kan ikke tillade os at være ligeglade med, at vi ikke ser ens på alle ting. Det er et spørgsmål om at tage hinanden alvorligt - også i uenighederne.

Vi må tage hinanden alvorlig

Dette gælder også i forhold til de kirkesamfund i Danmark, der ikke er evangelisk-lutherske. Her er de teologiske uenigheder langt større, og derfor bliver det også tydeligere, hvorfor hele kristenfolket i Danmark ikke bare kan slå kludende sammen og lade fem og syv være lige. Der er simpelthen for meget på spil. Et eksempel er spørgsmålet om dåbssyn. Her er det jo ikke bare spørgsmålet om, hvornår dåben skal foregå, der skiller os; det er den fundamentale forståelse af, hvad dåben er. Vi frakender ikke andre deres kristennavn, fordi de mener noget grundlæggende anderledes, end os selv på centrale, teologiske områder. Men tager vi ikke andre kristnes synspunkter alvorligt, så kunne man sætte spørgsmålstegn ved, om vi tager vores egen teologi alvorligt. Ligegyldighed har aldrig hjulpet nogens sag. Det vil heller ikke hjælpe Guds riges sag.

I øvrigt kommer vi ikke Det Nye Testamentes forbillede nærmere ved at lægge missionsforeningerne indenfor folkekirken sammen. Eller alle kristne menigheder for den sags skyld. Vi må se i øjnene, at der stadig vil gå teologiske skel igennem Kristi kirke. Lad os hver især, der hvor vi føler os hjemme, være med til at sprede den forståelse af, at vi alle er ét legeme - én kristen menighed på jord - selvom den er broget.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 01.12.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også