20.01.2005 12:00 Age: 19 yrs
Category: skabelsen
Forfatterprofil

Hvordan kan jeg tro på skabelsesberetningen?

Jeg undrer mig meget over, at mange tror på biblen så bogstavelig, som de gør. Hvordan kan man f.eks. tro på skabelsesberetningen , når det er videnskabeligt og historisk bevist, at vi stammer fra aberne? Hvordan kan man tro på det med, at Eva blev forgiftet til synd, ved at spise af et æble (vel og mærket er det det, der fører menneskeheden videre, der står faktisk at vi ikke bør formere os).

Et moderne menneske med bare lidt fornuft ved da at det er det rene vås, selv små børn er kloge nok til at vide hvor urealistisk den historie er. Hvorfor lære børnene om den kristne tro, i det skrevne ord? Skal man ikke nøjes med at lære dem om betydningen af de historier, der er i biblen i stedet? Børn er for små til at kunne gennemskue, at historierne har en moral, og at det er dén man skal forstå, det kan de ikke læse. Selv nægter jeg at videregive den skrevne kristendom, før ungerne er store nok til at kunne analysere teksterne. Jeg vil ikke lyve for mine børn, (det må man jo heller ikke) og det gør jeg ved fx at forsøge at bilde dem ind, at kvinder er skabt af et riben. Som sagt de forstår ikke moralen, i den fortælling, det er de ikke store nok til. Derfor forstår jeg også godt, at mange ikke tror på Gud, da det jo er det rene vås, hvis man ikke læser biblen rigtigt. Biblen er ok, bare man nøjes med moralen.


Svar:

Jeg opfatter dit spørgsmål (kommentar), som om du ønsker at godtage Bibelens ideologi eller moral, men ikke kan forholde dig til beretningernes ægthed. Du bruger skabelsesberetningen som eksempel, og kalder den direkte en omgang vås, da videnskaben har bevist en helt anden forklaring på livets opståen. Hvis jeg skal sammenholde det i et spørgsmål må det være noget lignende:

Er det ikke mest korrekt at bruge Bibelen, så man kun trækker moralen / ideologien ud af den, og ikke ligger for meget i alle de usandsynlige beretninger, som f.eks. skabelsesberetningen?

Jeg vil give dig ret i, at bibelens beretninger ikke alle er lige logiske og ”spiselige”, men der ligger et alvorligt problem i din opfattelse af, at man kan forkaste beretningerne som vås, og stadig holde fast i ”moralen”. Man skal måske nok arbejde med, hvordan man forholder sig til beretningerne, som alt efter hvilke bøger fra Bibelen vi taler om, har forskellige karakter. Nogle beretninger er at opfatte som historiske reportager, som de gi´r sig ud efter forskellige øjenvidneberetninger, andre er lignelser, symbolske billeder, andre er drømme og profetier, og noget er digte og poesi. Så der er god grund til at stille spørgsmål og finde ud af, hvordan man skal forholde sig til det. Lad os kigge på skabelsesberetningen, som du selv bruger som eksempel.

Skabelsen et mysterium

Skabelsesberetningen er et mysterium, og der er mange måder blandt kristne at opfatte skabelsesberetningen på. Men ét står helt klart, at hvis vi vil lære om Bibelens syn på forholdet mellem Gud og mennesker, så er skabelsesberetningen den grundlæggende fortælling, vi har at forholde os til. Den beretning løber som en rød tråd gennem hele Bibelen, og danner udgangspunkt for troen på Gud, som jordens skaber, og at alt liv er fra ham.

I Bibelens tankegang er universets, jordens og menneskets skabelse ikke et resultat af en tilfældig kosmisk urkatastrofe eller blot noget som er indtruffet uden årsag. Bibelens lære om skabelsen sprænger alle menneskeskabte teorier og ideer om livets opståen med en enkelt konstatering i det første vers i Bibelen: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. (første mosebog 1,1), og når du fortsætter med skabelsesberetningen står det helt klart, at Gud ikke bare er et ”dødt” intellekt som sætter en udvikling i gang, eller en upersonlig magisk kraft, som ”skubber” universet i gang. Der er tale om, at Gud som person bevidst skaber alt ud af intet. Midlet er Guds eget Ord.

Skabelsen - en åbenbaring

Dermed er ikke sagt, at vi må købe hele skabelsesberetningen som en videnskabelig eller historisk forklaring. Men vi skal tage den til os, fordi Jesus selv henviste til den og fordi den gi´r mening med ”troens briller” - der hvor Gud har åbenbaret sig for et menneske . ”I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt.”.Hebræerbrevet kapitel 11 vers 3.

Frem for at være en forklaring på hvordan..., er det en fortælling om at.... Jeg har hørt skabelsesberetningen beskrevet som at være ”et åbenbaret profetisk tilbageblik” med det formål at skabe lovprisning og tilbedelse af Gud som hele universets skaber og Herre, og altså ikke en forklaring om, hvordan universet blev til.

Skabelsen - en vigtig beretning

Skal man så lade være med at fortælle børnene om Adam og Eva – hvis man nu ikke kan tage det for givet, at det skete sådan? Nej, for det er sådan, Gud har valgt at forklare os ”skabelsens mysterium”. Jesus henviste selv til skabelsesberetningen og også til konsekvenserne af Evas handling, hvor hun lod sig friste af den onde. Det var ifølge Jesus selv, Adam og Evas oprør, der satte hele skaberværket i et nyt forhold til Gud, det var på grund af menneskets valg, at handle mod Gud, at Gud ”spærrede vejen til livets træ”, på en måde så døden blev en virkelighed og et livsvilkår.

Livsvilkårene ændrede sig grundlæggende efter syndefaldet. Du nævner selv det med at blive frugtbare og føre slægten videre. Gud havde inden syndefaldet befalet mennesket at blive frugtbare og mangfoldige. Den opgave følger med ud af Edens have, men omstændighederne ændrer sig, da Gud siger, at det fra da af skal blive med smerte. Smerten i fødslen er et ”ar” fra syndefaldet. Men selve fødslen er helt i Guds ånd og plan.

Vi kan finde mange flere ting fra skabelsesberetningen, som viser, at kristendommen hænger nøje sammen med denne beretning. Derfor er det ikke løgn og vås at lære børnene denne beretning. Vi kan udmærket fortælle dem, at vi ikke ved om det foregik på den måde, men beretningen viser os, hvem Gud er, og hvem vi selv er.

Skabelsen - et spørgsmål om tro

Lige en enkelt kommentar til det om, at videnskaben har bevist, at vi nedstammer fra aberne. Udviklingslæren er videnskabeligt set en teori og ikke et bevis. At så rigtig meget videnskabeligt arbejde har valgt at tage udgangspunkt i denne teori, det er rigtigt. Men det er et valg, og en trossag helt på linie med skabelsesberetningen. Det er fair nok, så længe man bare gør sig klart at det er et valg – et spørgsmål om at vælge udgangspunkt – en trossag. Det kan du finde meget mere materiale om, hvis det er dét der plager dig. Men grundtanken i udviklingslæren harmonerer ikke med grundtanken i skabelsesberetningen. Bibelen beskriver ikke mennesket som et væsen, der har hævet sig over sin oprindelse (som udviklingslæren gør) men som et væsen der er faldet fra sin oprindelse. (syndefaldet) Samtidig beskriver Bibelen Gud som en personlig Gud, der har en plan med hele sit skaberværk. Efter menneskets fald, satte han ind med plan B. Det er budskabet om Jesus Kristus, der vil føre mennesket tilbage til ”Livets træ” – det evige liv i Guds sande Paradis.

Derfor kan man ikke bare ”si” denne beretning fra som noget ”vås”, uden at man gennemhuller hele Bibelens budskab. Men lad os bare holde fast i, at al tænkning om verdens tilblivelse begynder med en trospåstand. Sådan vil det være.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 20.01.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også