08.01.2007 12:00 Age: 17 yrs
Category: Udvalgte svar
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvordan kan Gud både være kærlig og hævnende?

 I Nahums Bog 1,2 kan man læse, at Gud er en lidenskabelig og hævnende Gud. Det er ordet hævnende, jeg synes er svært. Ét er at Gud kan straffe - men at han også er hævnende synes jeg er svært at få til at passe med, at han er kærlig. Er der en forklaring?

Svar:

Jo mere jeg arbejder med disse mange tekster i Det Gamle Testamente, hvor der er tale om Guds hævn, des mere bliver det mig klart, at det er ondskaben, Gud vil hævne.

Gud er fast besluttet på, at ondskaben ikke skal triumfere. Når vi så ser på den særlige sammenhæng, som du spørger om, nemlig Nahums Bog 1,2, så er det Guds hævn over Nineve, som dels havde fået en tidligere advarsel, som de kun rettede sig efter for en tid, som vi kan læse om det i Jonas' Bog; og som dels havde forsøgt at indtage Jerusalem og ved den lejlighed havde hånet Israels Gud, som vi kan læse om det i Esajas' Bog 36-37.

Kunne ikke nås med kærlighed

Der er altså tale om en nation, som fastholdt sine onde gerninger og ikke ville bøje sig. Nu havde denne nation løbet linen ud, nådetiden var forbi, og dommens time var inde for dette folk. Nineve havde bragt lidelse over ufatteligt mange mennesker i hele Mellemøsten i århundreder, nu skulle dette tyranni standses. Og selv om de tidliger havde mødt både Guds advarsler og Guds kærlighed som nævnt ovenfor, så bøjede de sig ikke som på Jonas' tid. Der er altså tale om, at de selv kalder dommen ned over derees egne hoveder.

Gud viste sin kærlighed mod Nineve i Jonas' Bog 3,10 og 4,11. Og når Guds kærlighed ikke længere kan nå et menneske eller et folk, så kommer dommen.

Guds hævn er anderledes

Selve ordet "hævnende" kan forstås rent menneskeligt, og så vil det som regel være forbundet med egoisme og måske ligefrem sadisme. Sådan bruges det ikke om Gud. Her er der tale om, at Gud efter lang tids tålmodighed med de onde, som han også elsker, til sidst, når alle chancer for omvendelse er forbi, træder frem og griber ind for at standse undertrykkelsen og ondskaben og beskytte de svage og ofrene for Nineves onde gerninger. Hvis Gud ikke greb ind på et eller andet tidspunkt, var han ikke kærlig mod de undertrykte. Guds hævn er, at han stiller mennesker til ansvar.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 08.01.2007

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også