19.09.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Evigheden
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvor mange himle er der?

Hvor mange himle er der? Fx i Fadervor siger man du som er i himlene!! Hvorfor det? Er der ikke kun én himmel?

Svar:

Mit umiddelbare svar er, at der kun er én himmel, nemlig det sted, som er Guds bolig. I himlen bor også englene, som flere steder i Bibelen kaldes "Himlens hær". Og der tales om, at de, der tror på Jesus Kristus, skal tages op til ham i himlen, ligesom Jesus selv blev taget op til sin far i himlen.

Grunden til, at der nogle steder tales om flere himle kan være, at det hebraiske ord for himmel (som ligesom på dansk er det samme ord for både den himmel, vi ser over os, og det sted, Gud bor) er et ord i flertal. Selve det grammatiske udtryk er altså flertal. Det kan muligvis have fået nogle, der ikke var så stive i det hebraiske til at tro, at der var tale om flere himle.

Det skal nok snarere forstås som et udtryk for fuldkommenheden i himlen. Når kong Salomo ved templets indvielse siger om Gud: "Himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig" (1. Kongebog kap 8 vers 27), så tror jeg udtrykket skal understrege, at selv det mest fuldkomne sted kan ikke spærre Gud inde. "Himlenes himmel" er altså en anden måde at sige "det fuldkomneste fuldkomne" fremfor en beskrivelse af flere forskellige himle.

Hvis det på den anden side af døden skal vise sig, at der faktisk er flere himle, så lad os se på det som en glædelig overraskelse ;-)


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 19.09.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også