04.11.2004 12:00 Age: 20 yrs
Category: rel-Jul

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Hvilken dag er Jesu rigtige fødselsdag?

Jeg er blevet mødt af den påstand at der skulle stå noget om, at Jesu, oprindelige fødselsdag skulle være i Marts. Dette har jeg aldrig hørt før, og kunne derfor hverken på- eller afvise det. Er der nogen direkte antydninger for at det skulle passe? 

Svar:

Hvis du kan oplyse, hvilket grundlag der er anvendt for teorien om, at Jesus skulle være født i marts, så har jeg måske mulighed for at sige, hvilken sandsynlighed der kan ligge i disse antagelser.

Men måske kan de følgende kommentarer alligevel hjælpe dig.

Forskellige spekulationer

Der har været mange spekulationer og teorier ang. det nøjere tidspunkt for Jesu fødsel, men der findes intet konkret at bygge på. Vi ved kun det, der står i Bibelen. Hyppigt siges det, at han ikke kan være født på den tid, hvor vi fejrer jul, fordi der om vinteren er så koldt ved Betlehem, at der næppe har ligget hyrder ude i det fri og holdt nattevagt over deres hjord. Det er dog et meget tvivlsomt argument. Jeg tillader mig at citere fra min lille bog "Juleevangeliet, digt eller åbenbaring" Unitas Forlag 1977:

"Unægtelig kan der være koldt ved Betlehem om vinteren, men der kan også sagtens være mildt; både december, januar og februar kan have perioder, som vi i Danmark ville føle som lunt efterår eller forår, og datidens hyrder - der ikke ligefrem var opflasket i centralvarme - ville under sådanne forhold slet ikke have forstået, hvad der skulle være i vejen med en "nattevagt ude på marken"; den var adskilligt behageligere end en solglødende sommerdag derude.

Der står ikke i Bibelen, på hvilken årstid Kristus blev født; for så vidt er spørgsmålet underordnet. Men den tradition, at det var omkring midvinter, er meget gammel og på ingen måde utroværdig. I nogle dele af kirken har man fra de ældste tider fejret hans fødselsfest den 6. januar, i andre den 25. december. Om netop en af disse datoer er rigtig, kan ikke siges. Det er muligt, at man har fastlagt dem for at "erobre" visse hedenske fester, ligesom man f.eks. her i landet lagde kirker på gamle hedenske offerpladser for effektivt at fordrive afguderne (samtidig med, at man imødekom indgroede folkevaner mest muligt). 25. december betragtedes således som vintersolhvervsdagen, hvor hedningerne også fejrede festen for den store romerske (oprindelig orientalske) solgud Sol invictus, "den ubesejrede sol". Det er klart, at det kunne indbyde de kristne til at henlægge højtiden for Kristi fødsel til netop denne dato, ikke mindst for også på den måde at få forkyndt, at nu fejres den sande uovervindelige sol, som profeten Malakias beskriver som "retfærdighedens sol, under dens vinger er der helbredelse" ( fra Malakias bog kap 3 vers 20). Faktisk fremdrager Chrysostomos netop dette skriftsted i en juleprædiken i Antiokia i 386."

Du er velkommen til at spørge igen.


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 04.11.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også