13.11.2008 12:00 Age: 16 yrs

Skrevet af:
Poul Hoffmann

Hvilke jernvogne?

I Dommerbogen 1,19 og Josvabogen 17,16 er der omtalt nogle "jernvogne". Der står at Juda ikke kunne fordrive dem, der bor i slettelandet; "de havde nemlig jernvogne". Jeg er en lettere krigsinteresseret ung fyr der blev lidt fanget af disse "jernvogne". Mit spørgsmål er 2-delt: Hvilke vogne er der ment her? Jeg tror ikke det er stridsvogne, da de jo ellers ville blive kaldt stridsvogne, og at de umuligt kan være så svære at kæmpe imod. Kunne der være tale om en slags primitiv kampvogn? Der går jo rygter om, at egypterne havde baterier og alt muligt teknologisk, hvorfor skulle kana'anærene så ikke have en damp-kampvogn? Den anden del af spørgsmålet er: Gud har hjulpet Juda med at besejre de andre folkeslag der, hvordan kan disse jernvogne så komme i vejen? For Gud er alt vel muligt?

Svar:

Ja, de "jernvogne" i Josvabogen og Dommerbogen kan godt vække nysgerrighed i betragtning af, at der utvivlsomt i flere oldtidskulturer har været en teknologisk indsigt, som går ud over, hvad man traditionelt har forestillet sig. Der er fundet regulære elektriske batterier fra Partherriget (som blomstrede i Iran og Irak i tiden ned mod Kristi fødsel), og nogle af det gamle Egyptens frembringelser vidner om en teknologisk formåen, som nutiden har svært ved overhovedet at forstå.

Men at dampkraften skulle have været anvendt i oldtiden, findes der ingen historiske eller arkæologiske indicier for. Efter alt, hvad vi i øjeblikket ved, er det rimeligste at fastholde den traditionelle forståelse af "jernvognene" som jernpansrede stridsvogne trukket af ligeledes pansrede heste og bemandet med sværtbevæbnede krigere, en formidabel slagstyrke, som israelitterne, der kom fra ørkenen med få og fattige våben, ikke kunne hamle op med.

At Gud ikke med det samme gjorde ende på "jernvognene" og al anden modstand mod israelitterne, forklarer han selv i Anden Mosebog 23,29-30, og Moses siger det i Femte Mosebog 7,22: "Herren din Gud vil drive disse folk væk foran dig lidt efter lidt; du skal ikke tilintetgøre dem hurtigt, for så bliver de vilde dyr dig for talrige."

Løver, giftslanger og andre farlige dyr var dengang almindelige i Det Hellige Land, og områder, der ikke var under kultur, blev hurtigt forvandlet til vildmark.


Skrevet af:
Poul Hoffmann

Lagt på nettet 13.11.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også