16.09.2004 12:00 Age: 20 yrs
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Hvem styrer verden?

Jeg blev konfronteret af min relgionslærer med, at jorden vi lever på nu er Satans jord. Dette vil jeg selv mene er forkert, da jeg heller vil sige at det er "den fri viljes" jord, hvor satan og Gud trækker os i forskellige retning, alt efter hvem vi lytter til. Hvad siger bibelen om denne problemstilling?

Svar:

Jeg vil give dig helt ret i, at vores jord ikke er Satans jord. Tænk hvor ville det være forfærdeligt, hvis det var rigtigt – vi ville i virkeligheden leve i Helvede, hvis det faktisk var Satan, der regerede vores verden!

På den anden side kan jeg heller ikke give dig helt ret i, at vi lever på "den frie viljes" jord. Fordi Bibelens lære om dette er, at mennesker efter syndefaldet ikke har en fri vilje, men at vores vilje egentlig er bundet til ikke at ville søge Gud. Først når Gud, ved Helligånden, får kaldet os, er vores vilje blevet i stand til at gøre, hvad Gud vil. Men dette kan du læse mere om på JesusNet, hvis du søger på emnet "fri vilje".

Jeg ved ikke, om du med udtrykket "den frie viljes jord" mener, at verden er en kampplads mellem Gud og Satan som to lige stærke magter. Dette er udtryk for en dualistisk tankegang, som mere er præget af gamle græske/hedenske tanker end af Bibelen.

Verden – Guds gode skaberværk, som han elsker

Når vi skal finde ud af, hvordan Bibelen ser på denne her verden, er der faktisk to forskellige udsagn, som på én måde ser ud til at være modsætninger til hinanden: For det første: Verden er fortsat – på trods af syndefaldet – Guds gode skaberværk, som mennesker har fået til opgave at forvalte og leve i. Verden er styret af Gud – det er ham, der er historiens herre og den, der har styr på verdens-begivenhedernes gang. Derfor er den verden, vi bor i, ikke Helvede, men vi kan opleve Guds kærlighed og omsorg i denne verden; både ved at betragte naturen og hele skaberværket, men også ved at leve sammen med mennesker, som altså ikke er små djævle, men netop mennesker, der er skabt i Guds billede. Og vi kan læse i Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16, at Gud elskede verden (kosmos på græsk) så højt, at han sendte Jesus og lod ham dø i stedet for os.

Verden – påvirket af Satan

For det andet: Vores verden er præget af "denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige" (udtrykket er fra Paulus' brev til Efeserne kapitel 2 vers 2). Satan har stor indflydelse i denne verden, fordi han har stor indflydelse på mennesker! Han har en forbundsfælle i os, der fra fødslen af ikke vil have med Gud at gøre. Derfor kan vi sige, at verden (kosmos på græsk) er "styret" af Satan på den måde, at Satan påvirker meget af det, der foregår i verden.

Satan - Guds lænkehund

Disse to syn på, hvordan verden styres, findes i Bibelen. Martin Luther forklarede det på den måde, at Satan virkelig har magt, men at han ikke er en absolut modsætning til Gud, på den måde, at han er lige så stærk som Gud. I stedet kan man sige, at Satan er Guds lænkehund, så Gud altså virkelig er den, der har AL magt, men Satan får lov at regere så længe og så langt, som Gud giver ham lov.

Jeg håber, du kan bruge svaret til noget, ellers er du velkommen til at spørge igen.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 16.09.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også