06.05.2006 12:00 Age: 18 yrs
Category: Jesus-udv, udv-påske
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Hvem oprejste Jesus på tredjedagen?

Hvem oprejste Jesus på tredjedagen? Man må gå ud fra, at han ikke oprejste sig selv, når han befandt sig i Dødsriget. Hvem gav signalet til hans opstandelse? Hvis svaret er Gud, hvordan kan Gud så have to sjæle, uden de er to personer?

Svar:

Du spørger, hvem der oprejste Jesus fra de døde på den tredje dag. Du konkluderer også (næsten) selv, at det ikke er Gud, for hvordan kan Gud have to sjæle uden at der er to personer, siger du.

Jeg kan først svare ved at henvise til hvad Bibelen siger: At Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham (Jesus) opstå (Apostlenes Gerninger 2,24). Det fremgår også af Apostlenes Gerninger 3,13; 3,26 og 4,10 - og sådan kunne der nævnes flere steder i Det Nye Testamente, som klart siger, at det var Gud, der oprejste Jesus fra de døde.

Men det svarer alligevel ikke helt på det, du ser som et problem: Hvordan kan Gud være to personer? Eller tre personer? Eller hvordan kan Jesus på en og samme tid være både et menneske, som kan dø, og Guds søn og derfor guddommelig?

Trosbekendelser skal ikke forklare

Det hører med til – ikke vores trosforklaring, men til vores trosbekendelse - at vi tror på Gud, som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, og at vi tror på Jesus som Guds søn og som vores broder og derfor på en og samme tid helt Gud og helt menneske. Og her rører vi ved det, som er Guds væsen, og hvor vores forklaringer ikke slår til. Det gør de nemlig ikke, når vi, som er mennesker, og som er skabte og derfor begrænsede, skal forsøge at forstå og forklare Gud, som er vores skaber, og som er uendelig og uden grænser.

Kirken har helt fra begyndelsen forsøgt at forklare og, så godt som det er muligt, formulere med ord, hvem Gud er, og hvordan han er. Det er den apostolske trosbekendelse et eksempel på, den som siges eller synges ved de fleste gudstjeneste i folkekirken. Et andet eksempel er den nikænske trosbekendelse, som man også kan bruge ved en gudstjeneste i folkekirken, hvis man foretrækker det. Den sidste understreger på en særlig måde den kristne kirkes tro på Jesus som sand Gud og sandt menneske på en og samme tid.

Et grundlag for troen

Jeg tror, det er vigtigt ikke at se på dette som et problem, som skal løses, men som et mysterium (fordi vi nu kun er mennesker, og Gud er Gud), som vi skal og kan leve i og leve af.

Derfor kan vi bekende, at Gud oprejste Jesus fra de døde uden at kunne forstå det. Det bliver så min trospåstand, at Jesus, min broder, døde for mig. og at Gud, min Fader, oprejste Jesus fra de døde. Ud fra den tro tør jeg så også tro det, som siges til menigheden i Rom: ”Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.”(Romerbrevet 8,11)

Det drejer sig nemlig ikke bare om at kunne forklare opstandelsen; Jesus opstandelse er eksistentiel for os og vores tro.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 06.05.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også