07.01.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Bibelen, Kristenlivet

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Hvem er "hele hans hus"?

Et sted i bibelen står der at en mand lod sig selv og hele hans hus døbe. Hvad indebære HELE HANS HUS? Indebærer det alle i hans familie? Mændene? kvinderne eller de voksne?

Svar:

Flere gange i Apostlenes Gerninger omtales troen og dåben på en sådan måde, at det gælder ikke blot det enkelte menneske, men hele "huset". Lad mig nævne nogle eksempler.

Det hedder f.eks. i Apostlenes Gerninger 18,8, at "synagogeforstanderen Krispus og alle i hans hus kom til tro på Herren". På samme måde fortælles det i et syn til Kornelius, at han og hele hans hus (husstand) skal blive frelst ved de ord, som apostlen Peter skal forkynde (Apostlenes Gerninger 11,14).

"

Til en fangevogter i Filippi siger Paulus og Silas: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst" (Apostlenes Gerninger 16,31). Og Lukas fortæller: "Så tog han dem op i sit hus og dækkede op for dem, og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud" (16,34).

Paulus siger i sit 1. brev til Korintherne 1,16, at han døbte "Stefanas og hans hus", og Lukas fortæller om en purpurhandler i Filippi, at hun og hendes husstand blev døbt" (ApG 16,15).

Ordet "hus" er i disse tekster en betegnelse for en "husstand", altså den familie som bor sammen. Det er en sprogbrug, som i Ny Testamente findes også uden for Apostlenes Gerninger, f.eks.

- Lukasevangeliet 10,5; 19,9;

- Paulus' 1. brev til Timotheus 3,4.12;

- Paulus' 2. brev til Timotheus 1,16; 4,19;

- Paulus brev til Titus 1,11;

- Brevet til Hebræerne 3,2-6.

Ny Testamente taler altså bl.a. om dåb af "huse". Når det ikke på en eller anden måde fremgår, at nogle i husstanden er undtaget, må vi regne med, at det er hele familien, der er kommet til tro og er blevet døbt. Hvis ikke alle var indbefattet, må man vente, at dette udtrykkeligt blev nævnt, ligesom det sker f.eks. i 1 Mosebog 50,8 og 1 Samuelsbog 1,21f. Mænd, kvinder og børn var jo fuldgyldige medlemmer af den enkelte husstand.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 07.01.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også