27.01.2010 12:00 Age: 14 yrs

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvad skete ved reformationen i Danmark?

Hvad er reformationen i 1517-1536 i Danmark egentlig?

Svar:

I Danmark var alle mennesker medlemmer af den kristne kirke siden ca. år 1000. Da vi nåede frem til år 1500 var der allerede kirker og præster alle steder, og alle børn blev døbt i kirken og alle gik til gudstjeneste engang imellem.

Alt dette ændrede sig ikke ved reformationen. Det, der ændredes var, at der i kirken blev prædiket og undervist mere tydeligt om Jesus. Martin Luther i Tyskland havde siden 1517 slået på, at der skulle forkyndes om Jesus ud fra Bibelen. Det afgørende var ikke menneskers gerninger, men hvad Jesus havde gjort for mennesker ved sin død og opstandelse. Paven i Rom ville ikke lade Luther prædike sådan, men så fortsatte kirken dernede blot som en tysk folkekirke uden at lade sig standse af paven i Rom.

I Danmark var der folk, der tænkte som Luther, bl.a. kong Christian den Tredje. Han og andre arbejdede for at få Luthers tanker til at slå igennem i kirken. Da en borgerkrig var slut i 1536 var Christian 3 konge over hele Danmark. Så foretog han nogle ændringer i den danske kirke, så den blev indrettet efter evangeliet og Bibelen. De katolske biskopper blev afsatte, men i øvrigt fortsatte kirken sit arbejde.

Det var ikke en ny religion, man fik.

Det var heller ikke en revolution i kirken.

Selve ordet ”Reformation” betyder, at noget, der var ved at gå i stykker blev sat i stand igen. Og det var hvad der skete i Danmark i årene 1517-1536.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 27.01.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også