01.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Seksualitet, Bibelen, Kristenlivet, Menneskelivet, Netandagten
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Hvad siger Bibelen om sex?

Hvor står der i Bibelen at man kun må have sex når man er gift?

Svar:

Jeg har valgt at tyde dit spørgsmål sådan, at du med "have sex" mener "gå i seng med", "have samleje med". Der er flere steder hvor Bibelen klart siger, at det meget intime og vidunderlige at gå i seng sammen hører hjemme mellem to mennesker, der er gift med hinanden.

Det første sted, jeg kommer til at tænke på, står i Første Mosebog, kapitel 2, vers 24: "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød." Den samme formulering finder vi igen i Mattæusevangeliet, kapitel 19, vers 5 og Efeserbrevet, kapitel 5, vers 31. At forlade, at binde sig til og blive ét kød skal forståes som en handling som foregår næsten samtidig. På den tid, hvor ordene her blev skrevet første gang, var det at en mand flyttede fra sin fars og mors hus og bosatte sig sammen med den kvinde, han havde fundet til ægtefælle et offentligt og juridisk gyldigt tegn på at nu hørte de to sammen, de var gift - det svarer til et bryllup på rådhuset eller i kirken idag.

Ordet at binde sig til forklares og forståes bedst ved at forestille sig to stykker papir, der limes sammen. Så tæt er to mennesker, der er gift med hinanden. Derfor er ægteskabet også tænkt som et livslangt løfte om evig troskab overfor den anden. På den baggrund skal seksualiteten udfolde sig mellem de to.

Et andet sted, hvor Bibelen taler om sex/samleje og ægteskab er i de ti bud. Det sjette bud hedder: "Du må ikke bryde et ægteskab." Anden Mosebog, kapitel 20, vers 14. (Det nævnes også mange andre steder i Bibelen. Du kan selv se efter i noten til verset.) At bryde et ægteskab betyder for det første at "lade som om" man er gift. D.v.s. at gå i seng med én uden at være gift med vedkommende. For det andet betyder det at gå i seng med en anden end man er gift med. For det tredje betyder det at gå i seng med én, som er gift med en anden. Her er det igen sat på spidsen: Ægteskab, livslang troskab og elskov kan ikke skilles ad. Hvis vi prøver at tage seksualitets-elementet ud og "dyrke" det uden de to andre, så bliver det forkert i forhold til det Gud havde tænkt fra starten.

I Johannesevangeliet, kapitel 8, vers 1-11 hører vi om en kvinde, der bliver grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Der er nogen, der finder hende mens hun er i seng med en mand, hun ikke er gift med. De stiller hende overfor Jesus, for at han skal dømme hende til at blive stenet. Det er meget bemærkelsesværdigt, hvad Jesus gør. Han rokker ikke en millimeter ved det faktum at ægteskabsbrud er synd, men samtidig siger han, at selv den, der ikke har begået ægteskabsbrud ikke er syndfri.

Den omsorg og forståelse, som Jesus viser kvinden her, kan vi lære meget af. For én ting er at vide, hvad der er rigtigt og forkert. En anden ting er at leve efter det. Det er vigtigt at vi hjælper hinanden og snakker om det, vi synes er svært ved at leve efter hvad Bibelen siger. Du kan finde mange flere steder, hvor Bibelen taler meget positivt om det seksuelle samliv mellem mand og hustru i ægteskabet. Gud har skabt det seksuelle samliv lige så godt og pragtfuldt som alt andet, Han har skabt. Og det Han har skabt, vil Han også passe godt på. Derfor har Han placeret det seksuelle samliv indenfor ægteskabets ramme.

Hvis du er ung, tror jeg du kan få noget ud af at læse bogen: "Det fine - om ungdom og seksualitet". Den er skrevet af Marit Holm Byre og Torbjørn Nordvoll. Den er udgivet på Lohses Forlag, www.lohse.dk, e-mail: lohse@imh.dk. Den koster 138 kroner og svarer på flere spørgsmål om Bibelen og seksualitet.


Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også