02.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Seksualitet
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Hvad siger Bibelen om sex (2)

Argumenterne i spørgsmålet: hvad siger bibelen om sex, synes jeg ikke er særlig grundige. Jeg er godt klar over, at det måske er fordi jeg ikke har den teologiske viden om emnet, men i så fald ønsker jeg at få nogle mere grundige besvarelser på hvorfor at "forlade sin familie etc" betyder at man ikke må have sex før ægteskab osv. Mht. til onani, er synden vel også de fantasier eller billeder man får?! Jeg mener hvorfor tolke sex som det at gå i seng med hinanden - hvornår er det sex?

Svar:

Jeg tror ikke vi bliver færdige med det her spørgsmål lige med det samme, uanset hvor megen viden vi har om emnet. Og i hvert fald er det sådan, at selv om vi godt VED en hel masse, kan det alligevel være en ret stor udfordring at leve efter det. Jeg vil prøve at komme med et par uddybende kommentarer til det svar, jeg tidligere har givet på spørgsmålet om, hvad Bibelen siger om sex. Spørgsmålet lød: Hvor står der i Bibelen, at man kun må have sex, når man er gift?

Når der med sex menes samleje

For at kunne svare nogenlunde kort på spørgsmålet valgte jeg at definere "have sex" nærmere. Jeg tydede det sådan at spørgeren mente: "gå i seng med". Sex kan sikkert afgrænses på andre måder. Begrebet seksualitet dækker over ganske meget mere end samleje, men min fornemmelse var, at spørgeren mente samleje, og derfor blev det udgangspunktet for mit svar.

Eksempler fra Bibelen om sex, kærlighed og ansvar

Du ønsker begrundelser for hvorfor stedet fra 1. Mosebog, kapitel 2, vers 24 betyder, at man skal vente med at gå i seng med hinanden til man er blevet gift. Jeg finder ikke noget sted i Bibelen, hvor der sættes spørgsmålstegn ved den begrundelse jeg giver i mit svar: at seksuallivet hører sammen med ansvarlig kærlighed, der er markeret med en offentlig erklæring om troskab. Vi kan læse, at det ville bringe vanry over en kvinde, hvis det kom frem, at hun ikke var jomfru ved brylluppet (5. Mosebog, kapitel 22, vers 13-21; Matthæusevangeliet, kapitel 1, vers 18-25). Og når samleje med en anden end éns egen ægtefælle i det nye testamente beskrives som utugt (bl.a. i Første Korinterbrev, kapitel 6, vers 15-20), kan jeg altså ikke komme frem til andet svar end det, jeg allerede har givet: den fuldstændige, seksuelle forening hører hjemme i ægteskabet.

Seksualitet en del af vores identitet

Men som jeg skrev, så er seksualitet mere end samleje. Seksuelle væsner er vi allerede fra undfangelsen. Vi fødes enten som pige eller som dreng. Og selvfølgelig har vi masser af oplevelser af vores seksualitet i vores opvækst og ungdom - ligesom vores opvækst har indflydelse på hvordan vi oplever vores egen seksualitet: er den okay - eller er den forbundet med følelser af skam og flovhed? Det vil naturligvis præge vores måde at omgås vores seksualitet på - også når vi er kærester.

Åbenhed gør en bevist om sin seksualitet

Hvis vi kender vores seksualitet godt - måske fordi vi har snakket med vores forældre, for eksempel om hvad der sker med os i puberteten eller om hvad forelskelse og kærestetid betyder for udviklingen af seksualiteten - sådan at vi oplever vores seksualitet som noget naturligt og som en gave, Gud har givet os, så vil jeg tro det er lettere for os at tale om vores seksualitet med vores kæreste - og så bliver det også lettere at overveje og beslutte hvordan man vil omgås seksuelt i kærestetiden.

Lukkethed skaber et pinagtigt forhold til seksualitet

Hvis seksualiteten derimod har været forbundet med noget pinligt, noget "man ikke snakkede om", så er der måske større sandsynlighed for at vi reagerer med forskrækkelse og oplever det som noget forbudt, når de seksuelle følelser kommer i kog for alvor. Og så har følelserne det med at styre os.

Jeg har før henvist til bogen: "Det fine - om ungdom og seksualitet" som er udgivet på Lohses Forlag i 1998, og det gør jeg hermed igen. Det er en god bog med grundige - og teologiske svar på mange af de spørgsmål vi kan have omkring seksualitet. Den er skrevet for helt unge, men den er også god at få forstand af selv om man skulle være blevet over de 20! Bogen svarer også på spørgsmålet om onani. Man kan få fat i bogen ved at henvende sig til Lohses Forlag, www.lohse.dk.


Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Skrevet af:
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også