16.04.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Bibelen, Troen
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvad siger Bibelen om omskærelse?

Hvad siger bibelen om omskæring af drenge?

Svar:

Tak for dit spørgsmål om omskæring. Bibelen siger faktisk noget, selvom vi i medierne mest hører om det blandt muslimer. Både Gammel og Ny Testamente omtaler omskærelse, og det sker såvel positivt som negativt. Lad os se nærmere på nogle steder.

Omskærelse omtales første gang i 1 Mosebog kap. 17 (læs det på side 20-21 i Bibelen). Her gives mange vigtige oplysninger om baggrund, betydning og praksis vedr. omskærelsen.

I kapitlerne forud kan vi læse om Abraham, troens far, som bliver regnet retfærdig i Guds øjne, fordi han tror på Guds Ord og løfter (dvs. evangeliet) - se kap. 15,1-6. Denne tro på Gud, Hans løfter og Ord går forud selve omskærelseshandlingen og er et tegn på Guds nåde og Hans barmhjertige handlen med et menneske. Et syndigt menneske, der så at sige bliver indviet til Gud.

Med ord fra Ny Testamente kan vi tale om, at man bliver et nyt menneske, får del i åndelige løfter osv. Omskærelsen er et synligt tegn i det ydre på, at man virkelig er i denne tilstand eller pagt, som Bibelen også kalder det. At tro på Gud er at stå i en pagtsrelation til Ham, der er bundet af tro og lydighed. Det sidste er vigtigt. For at være i Guds pagt kræver det tro og frivillig lydighed til Hans bud og formaninger, dvs. elske Guds Ord og leve efter dem.

Det siges til Abraham fra Gud i denne position: »Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig.« (1 Mosebog 17,1).

Omskærelsen er ikke en handling, som giver fortjeneste til at være foran Gud, eller som gør, at man bedre kan kalde sig et Guds barn. Denne forståelse voksede efterhånden frem blandt jøderne, og det er denne forståelse, som Jesus og Paulus tager afstand fra nogle steder - ikke selve omskærelsen som et tegn/segl på at være i pagt med Gud (se fx Johannesevangeliet 7,22f; Paulus' Brev til Romerne 4,11f; 15,8; Paulus' brev Galaterne 5,2ff; sml. Apostlenes Gerninger 15,1-5).

Omskærelsen sker heller ikke som en pubertetsrite - altså overgang fra barndom til voksen. Sådan var skikken i de andre religioner uden for Israel og i flere religioner i dag. Omskærelsen skete netop med et lille barn for at tydeliggør, at man ikke kan fortjeneste sig til at være et Guds barn, men er det af nåde alene. På denne måde er omskærelsen et forudgående tegn for og knytter til ved vores barnedåb. Her omskæres vi ikke på forhud, men i hjertet (se 5 Mosebog 30,6; Ezekiels Bog 36,26f; Paulus' brev til Kolossenserne 2,11f). En hjertets omskærelse i tro på Guds løfter og i lydighed mod Ordet.

Omskærelsen skal foregå på den ottende dag og gælder for alle mænd (måske fordi det vil forekomme mest smertefrit). Kun få steder sker det anderledes. Abraham selv og hans første søn, Ismael, blev omskåret, da de var hhv. 99 år og 13 år. Da israelitterne havde endt ørkenvandringen og den nye generation skulle ind i det nye land, skulle der først fejres påske, og alle mænd skulle omskæres. Dette var nemlig ikke sket under ørkenvandringen (se Josvabogen 5, 2-12). Praksis med omskærelsen fortsætter GT igennem, og heller ikke Jesus ændrer ved den. Også Han bliver omskåret otte dage efter sin fødsel (jf. Lukasevangeliet 2).

I NT bliver der som sådant ikke ændret ved den bibelske opfattelse, at omskærelsen IKKE er knyttet til loven, som blev givet ved Moses, men til evangeliet/løfterne ved Abraham. Evangeliet kommer før loven! Derfor bliver der heller ikke sagt i NT, at en jødekristen er anderledes stillet i Guds rige, fordi han er omskåret (se fx Paulus' Brev til Romerne 3,30). Det er troen, der er afgørende og dermed den rette omskærelse - dvs. at være omskåret på hjertet. Derfor er det bibelsk rigtigt, som det skete under Paulus rejser, i kirkens missionshistorie blandt jøder og som det sker blandt messianske (Jesustroende) jøder i dag, at man både kan være omskåret og kristen, og at man som jødekristen kan lade sit barn omskære og blive døbt - uden at dette modsiger hinanden.

Men omskærelsen hører til i den gammel testamentlige pagt mellem Gud og jøderne og er i den nye Jesus-pagt (kristendommen) afløst af dåben, som gælder alle mennesker, både jøder og ikke-jøder.

Så vidt en grundlæggende forklaring til omskærelse i Bibelen. Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 16.04.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også