05.06.2020 17:56 Age: 4 yrs
Category: jn-svar
Peter Nord Hansen

Skrevet af:
Peter Nord Hansen

Hvad mener bibelen om klimaforandringer?

Hvad mener bibelen om klimaforandringer?

Svar:

Af gode grunde står der ikke noget om klimaforandringer i bibelen.

Klimaforandringer er næppe noget nyt, men det er forholdsvist nyt at menneskeheden registrerer og anerkender, at vi formodentlig med vores måde at forbruge jordens ressourcer på kan være delvist medvirkende årsag til nogle af de forandringer i klimaet, vi ser i dag.

Når det gælder vores måde at bruge jordens ressourcer på, har Bibelen noget generelt at sige. På de første blade i Bibelen tales der om, at Gud giver mennesket ansvar for at passe på jorden. I 1. Mosebog kapitel 2, vers 15 står der bl.a., at Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den.

Det gennemsyrer Bibelens forståelse af forholdet mellem mennesket og skaberværket, at vi har fået et betroet ansvar for at bruge og beskytte skaberværket.

Syndefaldet indebærer, at forholdet til Gud er gået i stykker, men det er også gået ud over skaberværket og vores forhold til det, Gud har skabt. Derfor kan Paulus i Romerbrevet kapitel 8 tale om at skabningen er underlagt tomheden, og at skabningen sukker og vånder sig og ser frem imod genoprettelsen.

I det lys giver det efter min opfattelse mening at tale om at Bibelen har noget at sige om vor tids klimaforandringer. Hvis det kan godtgøres, at de klimaforandringer, vi oplever, skyldes vores grådighed og forkerte måde at bruge jordens ressourcer på, kan vi tale om, at jorden rammes af konsekvenserne for vores synd og oprør imod Gud.


Peter Nord Hansen

Skrevet af:
Peter Nord Hansen

Lagt på nettet 05.06.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også