17.08.2005 12:00 Age: 19 yrs
Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Hvad betyder Jesu dåb med ild?

I Mattæus evangeliet, kapitel 3, vers 11, siger Johannes: Jeg døber jer med vand. Og lidt efter om Jesus: han skal døbe jer med Helligånd og ild. Mit spørgsmål: Hvad menes med ild?

Svar:

Den store forskel på Johannes og Jesus

Matthæusevangeliet kapitel 3 handler om Johannes Døber, der prædiker om Jesus og siger noget om forskellen på sig selv og Jesus, som kommer efter ham. Det er i den sammenhæng han siger som i v. 11: "Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild."

Johannes vil gøre det helt klart for dem, at Jesus ikke bare er en anden og anderledes end Johannes. Han kommer efter ham og han er stærkere end Johannes. Johannes døbte med vand, men Jesus vil døbe med Helligånd og ild.

Helligånd og ild - et dobbeltudtryk

Ild kan på den måde forstås som en uddybelse af Helligånd – altså det samme sagt lidt på en anden måde, med et dobbeltudtryk. Helligånd og ild. Johannes har døbt med vand som en slags forberedelse og nu kommer Jesus med fornyelsen gennem en dåb med Helligånden og ild.

Ild som renselse

Men fordi det efterfølgende vers taler om dom og om at rense ud, kan det også være at ild hentyder til lutring og renselse. Ved at bruge udtrykket ild, om det Jesus kommer med, siger Johannes at Messias – Jesus – kommer med fornyelse, men han vil også rense ud og fjerne synd og urenhed.

Måske behøver man ikke sige enten/eller om de to måder at forstå ild på. I stedet kan vi forstå det sådan, at med til den fornyelse Jesus bringer, hører også det at rense ud og fjerne synd.


Bodil Skjøtt

Skrevet af:
Bodil Skjøtt

Lagt på nettet 17.08.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også