23.10.2006 12:00 Age: 18 yrs
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Har Bibelen ingen klare retningslinier?

Jeg har studeret meget Islam, og der er der meget enkle regler, der beskriver 100% hvad du må og hvad du ikke må... Jeg tænker for eksempel på påklædning, indtagelse af mad/alkohol, salah/bønner osv. Hvad siger Bibelen? Er der ikke klare retningslinier for hvad man skal gøre som kristen, for at være den bedst mulige kristne?

Svar:

Det er på sin vis ret enkelt at svare dig, for hvis du med klare regler mener, at vi kan læse et nøjagtigt svar på alt, hvad vi skal eller ikke skal i alle gøremål, så er svaret nej.

Ikke nok at overholde regler

Men du ikke er den første, der har spurgt om noget i den retning. I Lukasevangeliet 18,18-28 kan vi læse om en ung mand, der spørger Jesus om, hvad han skal gøre for at blive frelst.

Denne mand har uden tvivl kendt hvert eneste af de 613 bud, det kan lade sig gøre at finde i Det Gamle Testamente, og han gjorde hvad han kunne for at overholde det alt sammen. Jesus fortæller ham så, at det eneste han mangler, er at sælge alt, hvad han ejer og give det til de fattige.

Her får Jesus på en meget stærk måde afsløret for denne mand, at det ikke er tilstrækkeligt, at overholde en række bud og regler. Ja, det er ikke engang nok, at engagere sig 100% i sagen. Nej, målet er først opfyldt, når et menneske er villigt til at give afkald på alle goder i omsorg for de udstødte i verden, og samtidig være villig til 100% at følge Jesus i alt, hvad han har gjort og gør.

Den unge mand havde håbet, at der ville være nogle enkle bud, han kunne overholde, men dette var for store krav. De var ikke uforståelige, men for store, og Lukas fortæller os, at han gik sin vej.

Det største bud

Andre ville have at vide af Jesus, om der ikke var blot et bud, som var vigtigere eller større end de øvrige.

I Matthæusevangeliet 22,34 - 40 kan vi læse: "Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: 'Mester, hvad er det største bud i loven?' Hansagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men derer et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. Påde to bud hviler hele loven og profeterne.'"

Vi plejer at kalde dette sted for det dobbelte kærlighedsbud. Jesu tale er helt klar; du skal blot overholde disse to bud, så opfylder du alt hvad Gud forlanger. Manden der stillede spørgsmålet til Jesus var tindrende klar over, at det ikke var så enkelt som det lød. Dette kræver nemlig, at du ikke blot gør det, men også har dit hjerte og personlighed med.

Det er nok, at du overholder hastighedsreglerne for ikke at få en bøde. Heldigvis kan politiet ikke måle. om jeg synes reglerne er dumme. Jeg bliver ikke straffet for at mene at dele af færdselsloven er skruet dumt sammen, så længe jeg blot retter mig efter den.

Denne måde at handle på, er ikke nok, når det handler om forholdet til den levende Gud. Det er ikke at overholde budet i dine handlinger, at du for eksempel afholder dig fra sex udenfor ægteskabet, hvis du alligevel smugkigger på andre piger end din kone. Det er ikke nok, at du undlader at stjæle, hvis du alligevel tænker misundelige tanker og så videre.

Enkle regler gør det ikke lettere

Jeg kan godt følge dig i, at det var meget lettere, hvis vi fik nogle meget klare regler, som for eksempel: "Du må ikke træder på stregerne!" Men hvad så med klinkegulvet i min garage? Klinkerne er så små, at jeg er nødt til at gå på tæer, for at undgå stregerne, og det er faktisk meget værre på badeværelset.

Igen og igen er det, hvad Bibelen gør os klart: at du tydeligt kan læse i Bibelen, hvad Gud kræver af os, men vil du forenkle det, så det er nok blot at overholde nogle regler uden at elske den levende Gud af hele dit hjerte, og din næste som dig selv (din næste er også den person, du betragter som din værste fjende), så når du ganske enkelt ikke højt nok.

En og anden vil så måske sige, at det i så fald er umuligt at blive frelst, for ingen kan leve op til det. Det er rigtigt. Det er lige præcis det, der er sagen. Det er derfor, jeg har brug for en frelser. Jeg har ikke kun brug for en, der kan fortælle mig hvad jeg skal gøre, men jeg har brug for en, der kan frelse mig. Ham ønsker jeg at leve tæt på, og han lærer mig at leve som et frelst menneske. Han har elsket mig så højt, at han ofrede sig selv for min frelse. Der findes ikke andre i denne verden, der har gjort det, som Jesus gjorde. At være en god kristen er at tro ham på hans ord,

Det kunne også siges lidt anderledes: At være en kristen er ikke først og fremmest, hvad du gør i handlinger, men at dit sind er vendt mod den rette person, Jesus.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 23.10.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også