03.04.2006 12:00 Age: 18 yrs
Category: rel-bøn
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Handler Gud kun, når vi beder?

Jeg har hørt postulatet: "Gud handler kun, når vi beder!" Er det sandt? På den ene side lyder det for utroligt, at den almægtige Gud skulle være afhængig af mennesket. Der var jo nok ingen, der bad Gud om at skabe. På den anden side undervurderer jeg formodenligt bønnens kraft! 

Svar:

Det er et spændende spørgsmål, du rejser. Dybest set tror jeg ikke, et menneske kan forstå bønnen og dens kraft til bunds. For bøn er samspil med den Almægtige Gud, som intet menneske kan fatte. Derfor vil vores tanker løbe panden imod muren, når vi prøver at forstå det med bøn - det har jeg selv prøvet mange gange.

Men noget kan dog siges:

Bibelen taler klart om, at Gud handler, uden at vi har bedt ham om det! Du nævner selv Skabelsen, som intet menneske naturligvis har kunnet bede Gud om. Vi kunne også nævne Guds opdragelse af sit folk, Israel. Her bryder Gud gang på gang ind i deres forståelse af religion og vender op og ned på det hele. Og det har de slet ikke bedt ham om at gøre - tværtimod! Eller vi kunne nævne nogle af de drømme, som Gud giver hedenske konger, uden at de overhovedet kendte Gud og kunne bede ham give dem drømme - og også uden at vi hører om nogen troende jøde, der har bedt Gud om det (se f.eks. Daniels Bog). Eller Josef og hans brødre - som Gud handler med på en måde, som hverken de selv eller andre havde bedt om.

Samtidig taler Bibelen store ord om, at vi kristne har en enorm gave og opgave i bønnen. Vi kan ikke lave om på Guds vilje gennem bøn - men vores bøn kan være afgørende for, om Guds vilje kan ske eller ej. Vi opfordres til at bede for os selv og for andre. Vi hører, at hvis vi ikke beder, kan Gud ikke komme til at give os det, han gerne vil give os. Vi opfordres til at bede uophørligt osv.

Skal jeg samle alt dette sammen ganske kort, kan man vel sige:

Gud handler også uden vores bøn. Men langt hen ad vejen har han valgt at lade hans handlinger gå igennem vores bøn. Vores bøn giver Gud adgang til at handle. Eller for at bruge et billede: Gud svæver i en helikopter over vores liv. Han har en masse gaver, han gerne vil give os. Men han må have en landingsplads for at kunne give os dem. Bønnen skaber denne landingsplads.

Eller sagt direkte: gennem bøn åbner vi os for, at vi og andre kan modtage Guds gaver.

Gud handler ikke kun, når vi beder. Men han ønsker at vi skal bede, så han kan komme til at handle endnu mere! Guds velsignelse med dit bønsliv!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 03.04.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også