14.05.2008 12:00 Age: 14 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Handler Greven af Monte Cristo kristeligt?

Er budskabet i Greven Af Monte Cristo kristent? Sådan som jeg har forstået det (ifølge hvad filmen vil fortælle) udøver hovedpersonen en form for "divine justice" gennem sin hævn, selvom der også er et personligt aspekt involveret. Ifølge Romerbrevet 13,4 bærer autoriteterne ikke sværd for ingenting: "for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde." Betyder det, at hovedpersonen, Edmont Dantes, da han ændrer identitet til greven af Monte Cristo, samtidig bliver forvandlet til en sådan autoritet?

Svar:

Jeg må allerførst bekende, at jeg faktisk aldrig har set eller læst "Greven af Monte Cristo" - men jeg vover mig ud i at forsøge at besvare dit spørgsmål alligevel.

Lad os starte med Romerbrevet 13,1-7 - for verset, du citerer hører til i en sammenhæng. Paulus taler om, hvordan kristnes forhold til myndighederne skal være. Hovedpointen er, at myndigheder, dvs. lovlige øvrigheder som regeringsinstanser, politi og domstole, hvis vi skal tale i nutidssprog, er Guds påfund. Luther var også inde på, at vi skal underlægge os de verdslige myndigheder. Og det må vi også gøre i dag - selv om det indrømmet godt kan være lidt svært at se, at de er forordnet af Gud. Men i det mindste har Gud villet det sådan - fordi han er en ordentlig Gud - at der skal findes en verdslig myndighed, der kan håndhæve de love og regler som et samfund indretter sig efter. Derved håndhæves også Guds bud. For langt de fleste landes love er i det store og hele baseret på De Ti Bud.

Det er imidlertid væsentligt at lægge mærke til, at Paulus udtrykkeligt skriver, at det er myndighederne, der bærer sværd. Og den slags myndighed, som Paulus taler om, er ikke noget, man selv opkaster sig til. Det er ikke meningen at vi skal gribe til selvtægt - hverken for at håndhæve vores lands love eller Guds bud.

Og så er der det med "divine justice" - guddommelig hævn. Der er kun én, der kan hævne guddommeligt, hvis man kan sige det på den måde, og det er Gud selv. Alt andet ville passe dårligt med, hvad Bibelen ellers siger, nemlig at Gud, og kun Han, er hævneren. Se for eksempel Romerbrevet 12,19: "Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: 'Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,' siger Herren."

På baggrund af dette, så tror jeg godt, jeg tør sige, at greven af Monte Cristo ikke handler specielt kristelig, når han griber til selvtægt. Tværtimod.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 14.05.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også