28.09.2005 12:00 Age: 17 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Forudsiger Bibelen nutidens katastrofer?

Er det rigtigt, at der står ting i Bibelen om, hvad der sker i nutiden. Altså jeg har f.eks. hørt, at der står noget i Bibelen om, da World Trade Center blev ødelagt. Også om andre ting f.eks. flodbølgen i sydøstasien og nu orkanen i USA.

Svar:

Tak for spørgsmålet! Sådan som jeg forstår det, så vil du gerne vide, om Bibelen forudsiger store, historiske begivenheder. Jeg ved dog ikke om du spørg, om disse forudsigelser skulle være at finde direkte i Bibelens ordlyd eller imellem linjerne. Så jeg vil forsøge at svare på begge dele.

Ikke direkte svar

Bibelen siger ikke umiddelbart noget konkret om de naturkatastrofer eller terrorhandlinger, som verden har været vidne til i de senere år – og for den sags skyld heller ikke om de ting, som rystede verden for 50, 100 og 1000 år siden. Det gælder, selv om Bibelen er en bog fuld af forudsigelser. Nogle af dem er sågar så konkrete, at man kan knytte en bestemt begivenhed til dem. Et godt eksempel kunne være, at Jesus i Lukasevangeliet 21 forudsiger, at templet i Jerusalem vil blive jævnet med jorden. Det skete i år 70 e.K., da Romerne efter en belejring brændte templet ned. Disse mere konkrete forudsigelser er dog oftest meget tæt knyttet til Bibelens egen verden.

I samme kapitel kommer Jesus med forudsigelser om de sidste tider, bl.a. om hungersnød og naturkatastrofer. Forudsigelser, som har mere global karakter. Men ingen af dem er så konkrete, at vi kan vide præcis, hvad der skal ske. Overordnet set er det næppe muligt nogetsteds i Bibelen at finde forudsigelser om tsunamien i det indiske ocean sidste år eller ødelæggelsen af World Trade Center i 2001, når vi læser Bibelens tekster, som de er.

Bibelen er ikke en kodebog

Nogle mener imidlertid, at de kan læse Bibelen ”mellem linjerne”, dvs. finde informationer i Bibelen, som er skjulte for den almindelige læser. En meget omstridt metode – som måske kan være den, du har hørt om – går ud på, at man stiller de bogstaver, som udgør teksterne i Det Gamle Testamente, op i tabeller. Disse minder om den slags kryds-og-tværser, hvor man skal finde bestemte ord lodret og vandret mellem en masse tilsyneladende tilfældige bogstaver. På den måde mener nogle, at de kan finde skjulte budskaber og forudsigelser, fx om attentater på statsmænd, naturkatastrofer og alle mulige andre historiske begivenheder.

Det er forståeligt nok, at mange kristne bliver fascineret af den tanke, at Bibelen på den måde kan forudsige verdenshistoriens gang. Det må jo være et argument for, at Bibelen virkelig er guddommelig inspireret. Imidlertid må vi tage klart afstand fra den måde at læse Bibelen på. For det første er metoden bygget op omkring gætteri og ordsammensætninger, som kan betyde hvad som helst. Det kan endda lade sig gøre at få almindelige, verdslige romaner til at komme med de samme spådomme, når metoden bliver anvendt på dem. For det andet, så er Gud ikke en gådefuld Gud; det er hans ord til os heller ikke. Gud taler til os i et sprog, vi kan forstå og umiddelbart kan finde mening i.

Bibelens aktualitet

Selv om de begivenheder, der er beskrevet i Bibelen, skete for mindst ca. 2000 år siden, så har vi lov at regne med, at Bibelen aldrig mister sin aktualitet. Dvs. at den har noget at sige os om både stort og småt i relation til den verden, vi lever i. Bibelen åbenbarer sandheden om mennesker og Gud, og alle aspekter af det menneskelige liv belyses på den ene eller anden måde i Bibelen. Men Bibelen er ikke en krystalkugle, der forudsiger verdens gang. Bibelens første og største budskab er, at Jesus Kristus døde og opstod, så vi kan leve i fællesskab med ham indtil verdens ende. Med det budskab kan vi gå morgendagen i møde med frimodighed – også selv om vi ikke ved, hvad den bringer.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 28.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også