17.02.2005 12:00 Age: 19 yrs

Skrevet af:
Erik Bang

Er nogen uegnet til ægteskab?

Jeg har tit undret mig over ordene i Matthæusevangeliet kapite 19 vers 11, hvor det hedder, at nogle er uegnede til ægteskab fra moders liv, andre er det fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og nogle igen fordi de selv har gjort sig uegnede for himmerigets skyld. Det sidste kan jeg nok forholde mig til, men hvad med de 2 første eksempler, hvad betyder de, og hvordan kan man være uegnet fra moders liv? Er det pga. specielle handicaps eller hvad? Hvad med dem som mennesker har gjort uegnede, kan det skyldes f. eks. seksuelle overgreb, eller hvad menes der i det hele taget med Math. 19, 11?

Svar:

Jesu ord i Matthæus evangeliet kapitel 19 vers 11-12 kommer som afslutningen på en samtale med disciplene om skilsmisse og cølibat.

vanskelig vejledning

Disciplenes reaktion (vers 10) er, at det er bedre at leve i cølibat, når man ikke uden videre kan skille sig fra sin hustru. Der var nemlig på Jesu tid en meget liberal holdning til skilsmisse, men Jesus tillader kun skilsmisse i tilfælde af utugt, og det er en vejledning der virker meget drastisk på disciplene, der reager med, at det så er bedst ikke at gifte sig overhovedet. (Paulus tillader også skilsmisse, hvis den vantro part vil skilles, 1. Korintherbrev kap. 7 vers 15).

Jesus medgiver, at hans vejledning er svær at ”rumme” (vers 11), dvs. indse eller forstå. Jesus siger selv, at det forudsætter, at Gud giver denne indsigt til os.

Cølibat er et livsvilkår for andre end fraskilte

Dernæst minder Jesus om, at ikke alle er ”egnede” til at indgå ægteskab og dermed et seksuelt samliv (vers 12). En ikke-egnethed fra fødslen kan betyde et handicap i form af defekte kønsdele. Andre er blevet kastreret af én eller anden grund. Atter andre har selv valgt at leve i cølibat (for at kunne følge Jesus uden at skulle have ansvar for en ægtefælle, 1. Korintherbrev kap. 7 vers 32-34). Når Jesus henviser til disse tre grupper viser han dem, at der altså også er andre i menigheden end den fraskilte, som må leve seksuelt afholdende.

Gud hjælper os

Jesu afsluttende ord ”Lad dem, der kan, rumme det!” viser, at Hans disciple endnu mangler meget i indsigt og forståelse (de afviser også de små børn i næste afsnit). Men Jesus er tålmodig og stoler på, at de nok skal komme til at indse hans vejledning på et senere tidspunkt, når Gud åbenbarer det for dem.


Skrevet af:
Erik Bang

Lagt på nettet 17.02.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også