05.03.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Gud
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Er Gud ikke dobbeltmoralsk?

I gamle testamente fortæller Gud om at han smadrer den ene fjende efter den anden, og samtidig siger han at vi skal bede for vores fjender. Er Gud dobbeltmoralsk, eller skifter han bare lige sådan mening?

Svar:

Det er et svært spørgsmål, du der stiller. Jeg vil gerne først svare nej til begge dine egne forslag – Gud er hverken dobbeltmoralsk eller skifter mening sådan bare uden videre. For det andet vil jeg sige, at jeg godt kan blive fristet til at ville forsvare Gud, når du stiller dette spørgsmål, men det vil jeg forsøge at lade være med, for det duer jeg alligevel ikke til!

Men et svar på spørgsmålet kunne være, at der er forskel på de to situationer, du nævner. I Gammel Testamente (GT) er det fjender, der truer Guds folks eksistens. Dvs. de fjender, Gud “smadrer” i GT er nogle, der vil udslette Israels folk. Det kan og vil Gud ikke tillade, da han jo har udvalgt Israel til at være det folk, som Messias skal fødes i. Dvs. hvis Israel som folk udslettes på GTs tid, er der ikke mulighed for Gud for at opfylde sit løfte om at frelse alle mennesker gennem Messias. Derfor går Gud fx med i krigen mod kana’anæerne, som man kan læse om i Josvas bog og Dommerbogen i Bibelen.

Når Jesus siger, at vi skal bede for vores fjender (Matthæusevangeliet kap 5 vers 44), taler han om vores personlige modstandere. Vi har ikke på nogen måde samme ret som Gud i GT til at sige, at det handler om Guds folks overlevelse, og at vi derfor fx kan gå i krig mod hvem som helst. Men Jesus forkynder, at da han kom med tilgivelse til os, er vi også skyldige at tilgive og elske vores egne personlige fjender.

Jeg håber, du kan bruge svaret til noget. Hvis du synes, jeg kom for let om ved det, er du velkommen til at skrive igen.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 05.03.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også