31.03.2005 12:00 Age: 19 yrs
Category: Krhim-rel
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Er der manipuleret med Markusevangeliet?

 Det er forekommet mig, efter at have læst Markusevangeliet, at de sidste vers i kapitel 16 er tilføjet på et senere tidspunkt. Samtidig er det vist nok også det eneste sted, hvor der nævnes noget om Jesu himmelfart. At det er tilføjet senere lugter af manipulation og sætter tvivl om Jesus overhovedet steg til himlen. Bygger hele kristendommen virkeligt på et sådant skrøbeligt fundement, som nogle få tilføjede vers?

Svar:

Tvivl om afslutningen af Markusevangeliet

Der er ganske rigtigt tvivl om hvorvidt Markusevangeliet kapitel 16, 9-20 var med i det oprindelige Markusevangelium. Det er ret bemærkelsesværdigt, fordi det er det eneste større tekstafsnit i hele Ny Testamente, hvor der kan være denne tvivl. Tvivlen skyldes, at disse vers ikke er med i flere af de ældste udgaver af Markusevangeliet, vi har fundet.

To muligheder

Der er vel to muligheder: enten var det med i originalen, men gik tabt meget hurtigt, så de ældste kopier, vi har fundet, ikke har det med - og så blev det senere genfundet og sat ind. Der er jo givetvis mange kopier, vi ikke længere har og vi har temmelig sikkert ingen af originalerne.

Den anden mulighed er, at nogle har syntes at evangeliet sluttede meget brat i forhold til de tre andre evangelier, og så har de tilføjet en slutning, der ligner de tre andre.

Personligt tror jeg mest på den første mulighed, men kan ikke udelukke den sidste.

Fundamentet holder

Men det rokker nu ikke noget ved kristendommens fundament. At Jesu er steget op til Himlen igen er der skrevet om mange andre steder i Ny Testamente - tag f.eks. Lukasevangeliet kap. 24, 51 og Apostlenes Gerninger 1, 9 og 1. brev til Timoteus kap. 3, 16 og brevet til Filipperne kap. 2, 9 - og, ja, det må vist være steder nok - adskillige flere kunne findes.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 31.03.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også