18.04.2006 12:00 Alder: 18 yrs
Kategori: rel-påske, Krhim-rel

Skrevet af:
JesusNet.dk

Hvad lavede Jesus mellem sin opstandelse og himmelfart?

Jeg vil gerne vide, hvad Jesu lavede i de 40 dage inden himmelfarten. Jeg ved, at han mødtes med disciplene, og at han på et tidspunkt viste sig for 500 mennesker. Men hvad foretog han sig ellers helt konkret?

Svar:

Det er et konkret spørgsmål, som det desværre er meget vanskeligt at give et særlig konkret svar på.

Nøgletekster

At dømme ud fra din måde at stille spørgsmålet på, så har du allerede været inde omkring de bibelske nøgletekster, hvad angår tiden mellem Jesus opstandelse og himmelfart. Disse tekster er bl.a. Apostlenes Gerninger 1,3-8, hvor vi erfarer, at Jesus blev på jorden i 40 dage efter sin opstandelse; og 1. Korintherbrev 15,5-9, der ikke er så konkret, men understreger, at Jesus viste sig for disciplene flere gange - og altså en af gangene for hele 500 samtidigt. En begivenhed, der ikke er andre referencer til.

Evangeliernes beretning

Dernæst er der selvfølgelig evangelieteksterne, som også hver især fortæller en smule om, hvad Jesus foretog sig, inden han for til himmels. Af mere konkrete hændelser kan nævnes Emmaus-vandringen (Lukasevangeliet 24,13-35), den vantro Thomas (Johannesevangeliet 20,24-29) og åbenbaringen ved Tiberias Sø, hvor Jesus bl.a. spiser sammen med disciplene og udspørger Peter (Johannesevangeliet 21). Hertil kommer, at Jesus fortsat underviste disciplene, om hvordan de skulle forholde sig, når han ikke længere ville være fysisk i blandt dem, bl.a. ved at give dem missionsbefalingen (Matthæusevangeliet 28,16-20).

Opstandelsesvidner

Hvad Jesus foretog sig indimellem de begivenheder, der er beskrevet i Bibelen, er vi af gode grunde overladt til at gisne og gætte om. Det virker imidlertid nærliggende at forestille sig, at det Jesus hovedsagligt gjorde, var at slå fast med uafviselig kraft, at han vitterlig var opstået fra de døde, ved at vise sig for sine mange disciple - ikke bare de 11 - og samtidig give dem de sidste formaninger og den sidste undervisning, inden han for til himmels.


Skrevet af:
JesusNet.dk

Lagt på nettet 18.04.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også