03.09.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Seksualitet, Menneskelivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Er Bibelen mandschauvinistisk?

Når man læser i Bibelen kan man hurtigt få et indtryk af at den faktisk et ret mandschauvinistisk. Jeg tænker specielt på når der står at kvinder skal underordne sig deres mænd og der hvor der står at kvinder ikke må tale i en meninghed. Er det meningen? Eller opfatter man det bare forkert? I så fald hvordan skal det så forståes?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Jeg vil give dig ret i, at nogle af de ting, der står om forholdet mellem kvinder og mænd, kan opfattes mandschauvinistisk. Men gør man et stykke arbejde for at grave i teksten, som du gør ved at stille dit spørgsmål, kan man se, at Bibelen har en anden pointe, som jeg vil prøve at vise.

For det første: Det allerførste, der siges om forholdet mellem de to køn, er at de begge er skabt i Guds billede (1 Mosebog kap 1 vers 26-27). Hvad det betyder i detaljer, skal jeg ikke komme ind på her, men det er med til at understrege, at der ikke er forskel på mænds og kvinders værdi.

I 1 Mosebog kap 2 vers 18 siges det på en anden måde, nemlig at Gud vil skabe en hjælper der svarer til Adam. Udtrykket "hjælper" bruges mange gange om Gud, så det er bestemt ikke et nedsættende ord! Det er med til at vise, at mænds og kvinders værdi er lige stor, selv om de er forskellige. De er som to puslespilsbrikker, der kun passer sammen, hvis de er forskellige! Men i deres forskellighed er de netop uvurderligt vigtige for hinanden.

For det andet: Hvad der siges om, at kvinden skal underordne sig manden (fx i Paulus' brev til Efeserne kap 5) skal forstås i denne sammenhæng. At underordne sig er egentlig et militærudtryk, der betyder, at man skal indtage sin plads i geleddet og være der. Det hænger altså sammen med forskelligheden og den lige værdi, som jeg skrev før. Mænd og kvinder er ikke og skal ikke være ens, men i kærlighed til og respekt for hinandens forskelligheder, skal de blive ved at være henholdsvis mand og kvinde. Det har både den kristne menighed og det almindelige samfund brug for.

Konklusionen er altså, at Bibelens syn på forholdet mellem mænd og kvinder er særdeles frigørende - vi er frie til at være dem (= det køn) vi er. God arbejdslyst med at gå på opdagelse i, hvad det betyder!


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 03.09.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også