23.03.2006 12:00 Age: 18 yrs

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Er beviser for Big Bang en overdrivelse?

Jeg har læst, at naturvidenskaben nu er i stand til at tage billeder af 'Big Bang' og dermed dokumentere, at den fandt sted. Hvis det er rigtigt, er det problematisk for mig, som stoler på, at Bibelens skabelsesberetning skal tages for pålydende. Men er det en populærvidenskabelig overdrivelse eller er der noget om det?

Svar:

Kære spørger, nu er jeg biolog og ikke astrofysiker, så jeg udtaler mig her ud fra en generel naturvidenskabelig baggrundsviden. Det er korrekt at man med store teleskoper kan opfange svagt, "gammelt" lys tilbage fra meget kort tid efter Big Bang. Det er det, man populært sagt kalder at "tage et billede" af Big Bang.

Så jeg kan ikke afkræfte det, du har læst, som populærvidenskabeligt sludder. Det skulle passe fint nok med Big Bang-teorien og således støtte den.

Så vidt jeg er orienteret, så er der meget man stadig ikke forstår omkring universets dannelse i Big Bang, men det er ikke noget jeg selv er fagmand indenfor, så jeg skal ikke indlade mig på at problematisere teorien af den grund.

Et valg

Hvad så med troen på Bibelens beretning og naturvidenskaben, som siger hver sit?

Jeg kan pege på, at både naturvidenskab og kristendom ønsker at kende sandheden. Men samtidig er den menneskelige erkendelse begrænset – det er altså umuligt at have fuldstændig sikker viden som menneske. Vore videnskabelige teorier bliver aldrig helt sikre, af og til laves de om, efterhånden som vores viden og forståelse stiger.

Naturvidenskaben forsøger at forklare alt ud fra naturen selv, den er altså filosofisk naturalisme. Med skabelsestro er det muligt at finde forklaringer ud fra naturen samt ud fra skaberen, som står bag og udenfor naturen. Bibelens skabelsesberetning er således en overnaturlig forklaring – og naturalistisk naturvidenskab vil aldrig komme til at stemme med dette – det kan man ikke forlange af naturvidenskaben, sådan som vi har defineret den.

Et eller andet sted må du vælge mellem at stole på Bibelens beretning, eller på naturvidenskabens.

Ingen grund til at opgive skabelsestroen

Jeg vil også personligt mene, at det er muligt at komme med mulige forklaringer på, hvordan begge forklaringsmodeller (altså skabelse og Big Bang) kan have noget på sig begge to. Det gør konflikten knap så bastant.

1) Da Big Bang-teorien kom frem, blev den først ikke anerkendt, da den mindede det videnskabelige samfund for meget om kreationisme; simpelthen fordi teorien sagde, at universet havde en begyndelse (ligesom skabelsesberetningen) – det var nemlig almindelig konsensus, at universet var evigt på dette tidspunkt. Så på et vist plan passer Big Bang med skabelse!

2) Hvis vi nu antager at Bibelens beretning er sand. Hvad vil astronomer og astrofysikere så "se" med deres teleskoper? Hvordan vil de fortolke hvad de ser? Hvis Big Bang gælder, så er universet gammelt og startet i et enkelt punkt – hvis skabelse er et faktum, så kan det være sket i et enkelt punkt (det siger skabelsesberetningen ikke noget præcist om) eller som et større "udfoldet" univers. Der kan have været lys osv. Hvad vil nutidige naturalistiske videnskabsmænd få ud af dette og tolke det som?

Jeg ved det ikke – men jeg synes i hvert fald ikke, at det er underligt, hvis det ikke lige kommer til at passe med Bibelens skabelsesberetning – det er simpelthen ikke rimeligt at forlange, at naturvidenskaben skal kunne "opklare" Guds overnaturlige skabelse. Det er urimeligt at forlange en naturalistisk forklaring gående på, at universet lige pludselig bare var der med stjerner og planeter og det hele – en rimelig forklaring må nødvendigvis starte med noget simplere.

Så jeg synes absolut ikke, du skal opgive troen på Bibelen! Men snarere være rummelig og forståede overfor, at naturvidenskab og bibel ikke altid passer som fod i hose, men at begge dele kan være rigtige langt hen ad vejen alligevel.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 23.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også