25.11.2008 12:00 Age: 12 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Varder

På Færøerne var jeg oppe på et fjeld og nyde udsigten. Rundt omkring stod nogle høje stabler af sten: varder. I gamle dage var disse varder meget vigtige. I tåget vejr kunne man let fare vild – men varderne stod der som vejvisere (det var før GPS).

Varde

Bibelen taler også om varder. Profeten Jeremias siger til Guds folk at, de skal stille varder op: ”Rejs varder, stil vejvisere op, læg mærke til vejen, den vej du gik!”. Her tales om den åndelige vej i livet. Også her kan det blive meget tåget. Også her kan man let gå vild. Derfor skal der være nogle varder, så så man kan finde tilbage til vejen, hvis man er kommet bort fra den.

Katekismus-varder

I disse år er der fornyet fokus på ”katekismus”: den grundlæggende undervisning i luthersk kristendom. Her finder vi nogle varder: trosbekendelsen, Fadervor, de ti bud, osv. Her er nogle milepæle og vejvisere. Holder vi os til dem, kan vi ikke gå helt vild! (se fx katekismusprojekt.dk og Troens ABC )

Levende varder

Jeg kunne nævne nogle mennesker, der er blevet varder for mig. Både afdøde personer fra historien og nulevende. Personer, der for mig står for sand kristendom og som jeg derfor trygt kan følge. Det kan være lederskikkelser, der tydeligt viste vejen. Og det kan være personer, der gennem deres liv viste, at de virkelig vandrede sammen med Gud.

Vedligehold

De gamle færøske varder blev naturligvis nedbrudt af vejr og vind og får og hvad ved jeg. Derfor var det skik, at når man gik forbi dem, så lagde man en ny sten på. Måske en af de gamle, der var faldet ned, måske en helt ny sten. Sådan blev de ved med at stå og rage op i landskabet. Vi kan alle sammen være med til at vedligeholde vores varder – for de slides også hele tiden ned. Vi lægger små sten til hver gang vi fx går til gudstjeneste og dermed markerer: her kan man være sammen med Gud! Hvis vi bruger at bede en bøn ved aftensmaden eller læse et andagtsstykke, er vi med til at holde en lille, men vigtig, varde i funktion. Hvis vi samles i kristne foreninger og sætter fokus på sand kristendom, er vi med i varde-byggeriet. Og sådan kunne vi blive ved med at nævne konstruktive sten-opsætninger.

Vælg dine varder

Der er megen tåge i dag på det åndelige område. Det kan være svært at se, hvor den rigtige vej går. Så vælg dine varder omhyggeligt! Og de varder, du vælger: vær med til at vedligeholde dem!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 25.11.2008

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også