25.08.2010 12:00 Age: 14 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Skræmt ind i Guds rige

Jeg er tit blevet mødt med advarslen mod at skræmme folk ind i Guds rige. Men hvad er der galt i det? Det er jo almindeligt accepteret at bruge skræmmekampagner til at advare imod rygning eller mod at lade cykelhjelmen ligge. Er det måske fordi vi ikke tror, der er noget at være bange for i forholdet til Gud?

Hvis Jesus havde levet i dag og havde udbredt sit budskab gennem aviser, facebook og TV, så var han helt sikkert blevet beskyldt for at bruge skræmmekampagner og for at være ude af trit med tidens oplyste. Han ville være det vi i dag kalder "politisk ukorrekt". (Det er et andet ord for ikke at følge tidens ånd og flertallet.) 

Når Jesus forkyndte Guds rige for jøderne og alle de andre i Israel, så brugte han billeder med at skille får fra bukke (1), brænde i helvede, kastes udenfor (2) osv. Han advarede mod fortabelse (3) og evig død og omtalte Gud i himlen som én vi skal frygte (4).

Samtidig fortalte Jesus om Gud som den kærlige (3) og barmhjertige far (5), som er parat til at ofre sit kæreste for vi menneskers skyld. Om den omsorgsfulde Gud (6), som tager hånd om vores behov (7) og lytter opmærksomt til vores bønner (8)

Sagen med Guds rige har både en forside og en bagside. Der er noget godt og fantastisk at kæmpe for og længes efter. Men der er også noget frygteligt at kæmpe og advare imod. Der, hvor vi ikke giver plads til Guds godhed og tager imod hans kærlighed, der møder vi i stedet hans vrede og dom. Det var sådan Jesus forkyndte, og sandheden er ikke en anden i dag. Det er den åndelige virkelighed som Bibelen præsenterer os for.

Så hvad er der galt i at skræmme mennesker ind i Guds rige, hvis vi siger sandheden og advarer mod en reel fare, som de ikke har opdaget? Ville det ikke være alt andet end kærligt, hvis vi ikke advarer dem, som befinder sig i et brændende hus eller på et synkende skib? Eller hvis vi holder mund med, at uden tro på Gud og hans tilgivelse, så venter der os evig død og fortabelse.

Jesus brugte både pisk og gulerod. Men i begge tilfælde var det kærligheden som drev. Og det skal det stadig være.

1) Matthæus 25, 31-46

2) Lukas 13, 28

3) Johannes 3, 16

4) Matthæus 10, 28

5) Lukas 6, 36

6) Matthæus 6, 33

7) Matthæus 10,30

8) Matthæus 21, 22


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 25.08.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også