30.01.2008 12:00 Age: 12 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Noget om guld, bispevalg og lukkede fester

Hvad har europamesterskabet i håndbold, valg af ny biskop i Roskilde Stift og en af Kim Larsens tekster om en lukket fest med hinanden at gøre? Isoleret set ingenting. Men de er alle fragmenter af et større billede, der aftegner noget helt grundlæggende ved vores vilkår som mennesker: at vi på den ene eller anden måde må gøre os fortjente til det, vi gerne vil opnå. Ellers er der ingen adgang.

Afvisning

Guldmedaljer

I søndags blev det danske herrelandshold i håndbold, tror jeg det var, europamestre. Min interesse for håndbold kan ligge på et meget lille sted, så jeg har ikke fulgt med og kan følgelig ikke vurdere, om det var velfortjent, at de fik guldmedaljer om halsen. Men omvendt set, så bliver man vel ikke belønnet med guld til et internationalt sportsstævne, hvis man ikke har fortjent det ved at være bedre til at spille håndbold (eller i al fald score flere mål) end alle de andre hold. I al fald vinder man ingen guldmedaljer, hvis man ikke lægger en indsats i det.

Bispevalg

I overmorgen, fredag den 1. februar, er det sidste frist for de stemmeberettigede til bispevalget i Roskilde Stift til at afgøre, hvem af de fem kandidater, de helst ser trække i bispekåben, når Jan Lindhardt i løbet af året går på pension. Måske foreligger der allerede en afgørelse på fredag, hvis én af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne. Ellers må de stemmeberettigede på den igen. For at gøre sig fortjent til bispeembedet må man altså – ud over at have de fornødne kvalifikationer – sørge for at få de stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster til at stemme på sig.

Lukkede fester

Kort sagt, så afhænger meget i livet af fortjeneste. Men sådan er det ikke i Guds rige. Vi kan ikke gøres os fortjente til at komme ind i det. På pladen 7-9-13 synger Kim Larsen i en sang noget mærkeligt noget om, at han vil ind et sted, hvor der er fest og banker på døren, hvortil der bliver svaret: ”Skrid pomfrit / det er en lukket fest / Men kom indenfor alligevel” Og sådan er det faktisk også med Guds rige og den evige fest i himmelen. På papiret er det en lukket fest, vi ikke er inviterede til og vi kan intet gøre for at overtale værten til at skrive os på gæstelisten – bortset fra at opgive at forsøge og i stedet tage Jesus på ordet, når Han siger: ”Men kom indenfor alligevel!”


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 30.01.2008

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også