23.05.2006 12:00 Age: 18 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Kristi himmelfart

40 dage efter påske fejrer vi at Jesus vendte tilbage til himlen, som han kom fra. Ifølge Bibelen var Jesus på jorden i netop 40 dage efter sin opstandelse inden han holdt sin sidste tale til disciplene og - som der står - en sky tog ham bort fra deres øjne. Men er det noget at fejre?

Kristi Himmelfart

Foto: Fotolia.com

Én af grundene til at vi fejrer Kristi himmelfart er, at det er dagen, hvor Jesus overlader til sine disciple at viderføre den mission han var selv var kommet for at begynde. nemlig at prædike "omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag." (Lukas 24,47)

Jesus havde tidligere - før sin død - forklaret disciplene at

Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. (Johannes 16,7)

Talsmanden er Helligånden og han kom 10 dage senere - pinsedag. Skulle han være bedre end Jesus? Ja, nu hvor Jesu opgave var fuldført var det Helligånden som skulle tage over. Og det gjorde og gør han ved at fylde alle der tror på Jesus med overbevisning, kraft og frimodighed.

Jesus var rent fysisk bundet til kun at kunne være ét sted. Han skulle være menneske for at kunne leve, dø og opstå i vores sted. Helligånden derimod kan være overalt på jorden og hans opgave er at skabe tro og at formidle fællesskabet med Gud. Derfor sagde Jesus som han gjorde og derfor kunne Jesus sende disciplene ud med den helt umulige opgave, at sprede evangeliet i hele verden. De blev nemlig ikke sendt ud alene, men blev udrustet med den stærkeste kraft fra Gud selv, nemlig hans egen ånd.

Missionsbefalingen

Det var nemlig i forbindelse med himmelfarten at Jesus gav den såkaldte missionsbefaling til sine disciple. Det er her han giver de kristne opgaven at fortælle budskabet om ham selv videre til alle mennesker i hele verden. Og det skulle bla. gøres ved at døbe mennesker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. (Se Matthæusevangeliet kap. 28,18-20)

Hvad Jesus konkret lavede i de 40 dage mellem sin opstandelse og sin himmelfart, ved vi kun meget lidt om. Evangelierne nævner kun få konkrete begivenheder, men i begyndelsen af Apostlenes Gerninger får vi at vide at

Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet. (ApG 1,3-4)

Han kommer tilbage igen

Og endelig får vi at vide, at han skal komme igen på samme måde, som de nu har set ham forsvinde: 

[Englene] sagde: »Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.« (ApG 1,11) 

Hvordan vi lige skal forstå det er svært at sige. Men det betyder nok, at når Jesus kommer igen, bliver det ikke som et lille nyfødt barn. Han skal derimod komme "i skyerne" på en måde, så det er åbenbart for enhver hvem han er, nemlig himlens og jordens herre.

Læs mere

 

 


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 23.05.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også