11.02.2009 12:00 Age: 12 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Kirke-udmeldelser er et sundhedstegn

I 2008 meldte 9742 danskere sig ud af Folkekirken. Det betyder, at vi i 2008 har mistet 0,2% af Folkekirkens medlemmer og nu kun er 4.495.000 mill. – 82,1% af hele befolkningen. Men aktive udmeldelser kan være ganske sundt for både kirken og befolkningen.

Dansk kirke 210

I forhold til 2007 steg antallet af udmeldelser i 2008 med ca. 11%. Nogle peger på de ateistiske kampagner som årsag til stigningen. Det tvivler jeg nu på. De aktive ateisters fremmarch er mere et symptom på udviklingen end årsag til den. Udmeldelserne skyldes nok snarere en generelt voksende religiøs bevidsthed – både blandt troende og ikke-troende. Mange danskere tænker simpelt hen mere over hvad de tror på og ikke tror på. Og tager konsekvensen af det. Og det er jo sundt!

Det store antal medlemmer af den danske Folkekirke er for flertallet mere udtryk for en folkelig tradition end det er udtryk for et bevidst og aktivt tilvalg. Så længe ca. 40% af kirkens medlemmer aldrig kommer til en gudstjeneste (ud over de fire obligatoriske), så siger antallet af kirkemedlemmer ikke meget om danskernes tro.

Jeg tænker i den forbindelse på lignelsen Jesus fortæller i Matthæus 21,28:

En mand, der havde to sønner, sagde en dag til den ældste: Gå ud og arbejd på marken.' 'Nej, jeg vil ej!' svarede han; men lidt senere fortrød han og gik alligevel derud. Så sagde faderen til den yngste: 'Gå du også derud.' Sønnen svarede: 'Gerne, far!' men gik alligevel ikke derud. Hvem af de to adlød nu sin far?«

Kan du se pointen?

Det afgørende for sønnerne er ikke, hvad de siger ja eller nej til (fx medlemskab af folkekirken). Men hvad de faktisk gør!

Jeg har mødt flere udmeldte af kirken, som både havde en klarere forståelse for hvad kirken forkynder og som var tættere på et personligt trosforhold til Gud end mange kirkemedlemmer.

Hvis et stigende antal udmeldelser af Folkekirken kan få os alle sammen til at tænke mere over hvad vi tror på og hvad vi vil med kirken, så er synes jeg vi skal byde disse udmeldelser velkommen. Og samtidig glæde os over, at vejen til Gud er hverken kortere eller længere for medlemmer af kirken end for ikke-medlemmer.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 11.02.2009

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også