02.05.2003 12:00 Age: 21 yrs
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Hvornår kommer Jesus tilbage til jorden?

Det her er nok ikke et rigtigt spørgsmål... men er der nogen der ved hvornår Jesus kommer tilbage til os? Er der noget sted i bibelen som fortæller hvordan der er oppe i himmelen?

Jeg synes det er både et naturligt og rigtig godt spørgsmål. Når vi venter på en anden person, betyder det noget for os, at kende tidspunktet for hans ankomst. Vi vil jo gerne være forberedte.

Jesu første disciple havde det også sådan. I Mattæus evangeliet kap. 24 kan vi læse, at de direkte spørger Jesus: "Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?" (vers 3) Læser du hele kapitlet her, vil du se, at Jesus ikke sætter dato og klokkeslæt på. Derimod gør han 2 ting: 1. Han advarer os 2. Han giver os nogle tegn at holde øje med.

Før det første advarer han os, for der vil komme nogen, der vil sige det er nu, eller at de er Jesus, uden at det er sandt. Det er allerede sket mange gange i historien. Visse sekter har f.eks. forårsaget kollektivt selvmord begrundet i løfter om at Guds rige er tæt på. Det er altså vigtigt, at vi arbejder med dette spørgsmål ud fra hvad bibelen siger, så vi ikke skal blive narret, og for at vi kan holde vores opmærksomhed skærpet.

Nu havde det selvfølgelig været let, hvis bibelen gav os nogle helt entydige tegn, men sådan forholder det sig ikke. Alligevel siges der noget, der kan være til hjælp for os. Jeg kan ikke her give en fyldestgørende forlaring, der er skrevet tykke bøger om dette emne. Men bibelen giver os to tegn eller to begivenheder som skal være opfyldt inden Jesus kommer igen.

Det første møder vi her i Matthæusevangeliet 24 vers 14, hvor Jesus siger: "Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme."

Det andet møder vi bl.a. i Zakarias bog kap. 12 vers 9-11 "På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem; men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte."

Sagt meget kort kan vi sige: iblandt mange andre begivenheder skal følgende begivenheder ske inden Jesus kommer tilbage til denne verden: 1. Evangeliet skal være forkyndt i hele verden 2. Israel skal bo i deres land og være trængt sammen i Jerusalem af fjendtlige hære 3. Israels folk skal begynde at kalde på Jesus.

Jeg indrømmer at dette er sagt meget enkelt, men håber, du forstår, at bibelen ikke giver os et tydeligt klokkeslæt men nogle tegn, vi skal spejde efter.

Med hensyn til dit spørgsmål om, hvordan der ser ud i himlen, må vi sige at det er ikke noget vi ved meget om. Apostlen Johannes ser noget og beskriver i billeder noget af det han ser (Åbenbaringsbogen). Men måske tænker du mere på, hvordan der ser ud der, hvor dem der bliver frelst skal tilbringe evigheden. Det fortæller bibelen faktisk noget meget tydeligt om. Jeg vil opfordre dig til at læse de sidste to kapitler i bibelen. Her får vi at vide, at de frelste skal leve på en nyskabt jord. Der skal være mindst en by, nemlig et fornyet Jerusalem. Der skal være træer og vand. Der skal ikke være smerte, sorg, krig eller noget af alt det andet der er med til at ødelægge den verden vi kender. Vigtigst af alt, fortæller Johannes os, at Gud selv vil være der, og han skal være jordens lyskilde. Roden til alt det ødelæggende i verden skal være forsvundet, nemlig synden.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 02.05.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også