31.03.2004 12:00 Age: 20 yrs

Skrevet af:
Peter Østergaard Jacobsen

Hvem er de onde?

I forbindelse med filmen The Passion of the Christ, var der en del debat både i USA og i DK om, hvorvidt filmen var antisemitisk, fordi jøderne angiveligt får skylden for at have slået Jesus ihjel.


Passion Dolorosa 100px

Men da instruktøren Mel Gibson fik spørgsmålet stillet direkte: ”Hvem slog Jesus ihjel?”, svarede han: ”Det gjorde vi alle”. Derfor tilhører den hånd, der i filmen nagler Jesus fast til korset, efter sigende Mel Gibson selv. For, som han selv er citeret for at sige: ”Jeg er selv den mest skyldige.”

Hvem er de onde?

Der er mange ting omkring historien om Jesus, der ikke er sådan lige at sætte på formel. Blandt andet spørgsmålet: Hvem er egentlig ”the good guys” og hvem er ”the bad guys” – hvem er gode og hvem er onde?

Umiddelbart har vi jo sådan et forenklet billede, der deler folket dengang op. Vi har på den onde side farisæerne og de skriftkloge, som sørgede for, at Jesus blev dømt til døden af romerne. Og så har vi på den gode side Jesu tilhængere og hans disciple.

Men hvem er egentlig de gode i den her historie?

- Disciplene?

- Peter, fornægteren?

- Judas, forræderen?

- Thomas, tvivleren?

- Zebedæussønnerne, der kappedes om at være de største i Guds rige?

- Eller alle de andre, der ikke engang kunne våge i bøn sammen med Jesus i Getsemane have?

Nej ingen af dem. Ikke på det gode hold.

Men hvad med dem, der kom til Jesus, og som Jesus holdt sig til?

- Luddere?

- Toldere i lommen på besættelsesmagten?

- Røvere?

Nej ingen af dem. Ikke på det gode hold?

For eller imod?

Men hvad så med mig selv? Jeg har jo ondt af ham. Det virker uretfærdigt, at al den lidelse skal ramme ham. Og når jeg har det sådan – fyldt af medfølelse – så må jeg vel også høre med på den gode fløj?!

Eller gør jeg?

Hvor langt rækker din medfølelse? Hvor meget anderledes end disciplene og de andre, der holdt sig til Jesus, er du? Hvor langt går du sammen med ham? Skammer du dig over ham? Ønsker at han bare engang imellem kigger den anden vej? Hvor meget vil du ofre for at leve med Jesus? Hvad vil du give afkald på af ære og status, stolthed og magelighed for at leve HELT OG FULDT med Jesus?

Er du ven eller fjende? For eller imod? Ja – det er vel netop her det hele bliver noget broget. Hvem er egentlig hans venner?

Er du? ”Ja – jeg ynkes jo med ham.”

Men Jesus skal ikke ynkes i hans lidelse. Du behøver ikke at have ondt af ham. For al hans lidelse var en lidelse FOR DIN SKYLD. Fordi selv hans venner blev hans fjender. Indrøm det bare: Du er ikke mere Jesu ven, end at du altid også er hans fjende. Det er korsets budskab.

Men mere end det, for, som det hed hos Paulus: ”mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde”.

Når du betragter Jesu lidelse - behøver du ikke at gøre det som VEN. Du behøver ikke føle, at du som den største selvfølge hører hjemme i det gode selskab. Du må gå den vej som FJENDE, som det menneske, hvis synd blev årsag til al Jesu lidelse. Men når du ser på korset og på Jesu lidelse, så er der mere end noget andet ét budskab, der må råbe til dig:

Dette gjorde han for sine fjender.

Dette gjorde han for Peter, for Judas, for Thomas, for ludderne, tolderne - og – dette gjorde han FOR DIG.

FOR DIG, FOR DIG, FOR DIG.


Skrevet af:
Peter Østergaard Jacobsen

Lagt på nettet 31.03.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også