12.04.2020 16:11 Age: 4 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Døden forslugte sig

Både venner og fjender troede, at Jesus endegyldigt var skaffet af vejen langfredag, men tre dage senere dukkede han op igen. Intet kan holde ham nede, heller ikke i dag

Foto: katsuwow fra Pixabay

I påsken mindes vi en henrettelse. Den jødiske magtelite ville have jøden Jesus henrettet. Han havde efter deres mening en forkert og farlig version af den jødiske tro. Og den så ud til at sprede sig. I hvert fald fik denne Jesus flere og flere tilhængere. Han måtte stoppes.

De mente, at denne henrettelse var nødvendig og var retfærdiggjort, ved at den stoppede noget, der kunne true hele den jødiske tro. Bibelen fortæller, at dybest set var det Guds plan, at Jesus skulle henrettes. Så uden at vide det, blev de bare en brik i den plan, Jesus havde valgt at følge.

En nødvendig opstandelse

Som enhver læser af Bibelen ved, ender historien om Jesus ikke her. Han døde godt nok. Ganske grundigt og tjekket af de professionelle bødler. Men tre dage senere stod han op af graven – og har evigt liv.

Døden havde simpelthen forslugt sig. Jesus var både sandt menneske – og sand Gud. Og Gud kan man ikke slå ihjel, så han bliver ved med at være død. Så naturligvis opstod Jesus: Gud er stærkere end døden.

Den helt nødvendige opstandelse viser os mennesker, at Jesus havde ret. Han havde den rigtige forståelse af Gud. Han er den rigtige vej til få forbindelse med ham, der har skabt os!

Kristendommen viste sig virkelig at blive populær. I løbet af de første 300 år efter at Jesus var stået op af graven, bredte denne tro sig voldsomt, selv om staten med tortur og henrettelser prøvede at standse de kristne.

Men heller ikke denne gang lykkedes det at standse budskabet om Jesus ved hjælp af vold. Ude omkring i verden i 2020 prøver mange magter, både regeringer og grupper, at standse den kristne tro.

Der har vist desværre aldrig været så mange forfulgte kristne i verden, som der er i disse år. Samtidig spreder kristendommen sig voldsomt mange steder. Ikke lige her i Vesteuropa – men på verdensplan vokser antallet af kristne meget.

Påske 2020

Vi lever lige nu i en underlig tid, hvor vi med rette prøver at beskytte os mod smitte fra en sygdom, og derfor ikke kan samles i kirkerne.

Men derfor kan vi godt – sammen, hver for sig – glæde os over endnu en gang at fejre, at Gud vandt over døden, og at Jesus er det stærkeste i verden – og ham, der kan give os evigt liv.

Den glæde må vi rigtig gerne smitte hinanden med. Som jeg så på et skilt i venteværelse på hospitalet: ”Tak fordi du spritter – Husk, at et smil dog stadig smitter!” Så lad os ønske hinanden en Glædelig Påske!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 12.04.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også