25.06.2008 12:00 Age: 12 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

De dummes Gud

Helmuth Nyborg, der er tidligere professor i mentalpsykologi, gjorde sig i 2003 alvorligt upopulær, da han hævdede, at han kunne føre videnskabelig dokumentation for, at kvinder fra naturens hånd er mindre intelligente end mænd og hvide klogere end sorte. Nu hævder han på baggrund af en international undersøgelse, at religiøse mennesker er mindre intelligente end ikke-religiøse.

Kors

"For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft" (Første Korintherbrev 1,18)

Undersøgelsen har sammenlignet 137 landes gennemsnitlige intelligenskvotient med antallet af religiøse. Og tallene skulle angiveligt vise tydeligt, at jo flere religiøse indbyggere, der findes i et land, des lavere er landets gennemsnitlige intelligenskvotient. For eksempel svarer 46% af de adspurgte i Danmark, hvor intelligenskvotientens gennemsnit ligger på 98 'ja' til, at de betvivler, at der findes en gud. I Zambia, hvor intelligenskvotienten ligger på 71, er det under én procent af befolkningen, der erklærer sig ikke-religiøs.

Dum i forvejen

Jeg, og vist ikke den eneste, har lidt svært ved at se, hvad tallene i undersøgelsen egentlig kan bruges til. Måske siger de langt mere om kultur og sociale vilkår end om intelligens. Måske er tallene også udtryk for en meget varierende opfattelse af, hvad det vil sige at være religiøs. Men set fra et kristent perspektiv, så er undersøgelsens konklusioner, uagtet hvor pålidelige de er, egentlig ikke så provokerende eller kontroversielle. 

Nyborg understreger, at man ikke bliver dummere af at blive religiøs - men at man højst sandsynligt var det i forvejen, hvis man bor i et land med høj religiøsitet. Et udsagn, der i mine ører lyder lidt i retning af: Hvis du er religiøs, er det fordi, du allerede er dum.

Den lange ende

Ud fra et kristent perspektiv, så har vi aldrig fået stillet andet i udsigt, end at vi vil blive betragtet som naive, enfoldige eller slet og ret tåber, når vi tror på Gud og regner med, at Bibelen taler sandt. Ja, apostlen Paulus går i sit første brev til menigheden i Korinth så vidt som til at sige, at dårer og verdens uforstandige har så meget større forudsætning for at blive frelst end de, som er klogere og støtter sig til videnskab og filosofi. Deres visdom skal i sidste ende blive gjort til skamme (Første Korintherbrev 1,18-30). 

Jeg tror ikke, Paulus mener, at Guds rige er kun er for de åndeligt mindrebemidlede. Det bekræftes af, at mange af verdens store tænkere - også indenfor naturvidenskaben - offentligt bekendte, at de troede på en levende Gud (fx Newton, Linnæus, Mendel oma.). Til gengæld er Paulus' ord helt sikkert også et udtryk for, at kristne vil blive betragtet som irrationelle tåber. Uagtet, at de har fat i den lange ende.

Eller for at udtrykke min reaktion med andre ord: Hvis det virkelig kun er tåber, der tror på Gud, så lad mig dog bare være en tåbe...


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 25.06.2008

comments powered by Disqus

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym.

Når samtalerummet er åbent ser du denne fane i bunden af siden:

Læs også